Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności 2019 r.

Ogłoszenie dla mieszkańców

 • Zawiadomienie

Informacja

 • Informacja str. 1
 • Informacja str. 2

Nabór na wolne stanowisko kierownicze

W związku z Zarządzeniem Nr 1/2019 Wójta Gminy Wielgie z dnia 02.01.2019r. została wszczęta procedura naboru na wolne kierownicze stanowisko pracy - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem.

Zarzadzenie Wójta Gminy Wielgie

 • Zarządzenie str. 1
 • Zarządzenie str. 2
 • Zarządzenie str. 3
 • Zarządzenie str. 4

Ostrzeżenie meteorologiczne

Od godz. 13:15 dnia 02.01.2019r. do godz. 8:00 dnia 03.01.2019r., prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników.

Ostrzeżenie

 • ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu

Akcyza 2019

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć wniosek wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć wniosek wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Informacja str. 1
 • Informacja str. 2
 • Informacja str. 3

Spotkania dla Rolników i mieszkańców wsi

Wojewoda Kujawsko - Pomorski zaprasza Rolników i mieszkańców wsi na spotkania powiatowe pn. "Razem dla Kujaw i Pomorza".

Informacje o spotkaniach

 • Zaproszenie
 • Spotkanie w Dobrzyniu nad Wisłą
 • Spotkanie w Chrostkowie

Zaktualizuj nową wersję Płatnika

Od stycznia 2019 r. zmienił się czas przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat. Z tym wiążą się zmiany w przekazywaniu dokumentów do ZUS. Z tego względu, przed lutowym rozliczeniem składek należy pamiętać o zaktualizowaniu programu Płatnik.

Informacja ZUS

 • Informacja

Wycieczka do Zakopanego

Sołtys wsi Witkowo organizuje w dniach od 16 do 18 maja 2019 roku wycieczkę do Zakopanego. Koszt wyjazdu to ok. 530 zł. Cena obejmuje: dojazd, zakwaterowanie w Pensjonacie "Danielka" Zakopane Pardałówka, wyżywienie oraz koszt wejścia na termy, Morskie Oko i Kasprowy Wierch.

Dla uczestników zaplanowano atrakcje:

- 3,5 godzinny pobyt na termach w Bukowinie Tatrzańskiej,

- wyjazd nad Morskie Oko,

- wyjazd na Kasprowy Wierch i Krupówki,

- wieczór przy muzyce kapeli góralskiej.

Zapisy przyjmuje i informacji udziela pani sołtys Krystyna Politowska pod nr tel. 883 700 652.

 

 • oznaczenie_projektu

E-AKTYWNI w Gminie Wielgie

Osoby chcące wziąć udział w szkoleniach zapraszam do kontaktu

Gminne Biuro Projektu

Urząd Gminy Wielgie

ul. Starowiejska 8

pokój Nr: 17

telefon: 542897380

lub z naszym Partnerem Fundacją Wsparcia Zrównoważonego Rozwoju 

pod numerem telefonu: 733-885-5050

szczegółowe informacje odnośnie zapisów na stronie www.fwzr.pl/rezerwacje

 

 • Plakat e-Aktywni
 • Ulotka e-Aktywni strona 1
 • Ulotka e-Aktywni strona 2

Informacja KRUS

Poniżej zamieszczamy informację nadesłaną przez p. Agnieszkę Malińską Koordynatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Strategii KRUS. Informacja dotyczy: "Zasad potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2019 r." oraz "Obowiązków ciążących na rolnikach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zawartą umową o pomocy przy zbiorach"

Objaśnienia podatkowe

 • Objaśnienia podatkowe str. 1
 • Objaśnienia podatkowe str. 2
 • Objasnienia podatkowe str. 3

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się od godz. 23:00 dnia 28.01.2019 do godz. 08:00 dnia 29.01.2019, zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Informacja o oblodzeniach

 • Ostrzeżenie

Wyniki otwartego konkursu ofer na realizację zadań publicznych

W załączeniu udostępniamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku zleconych przez Gminę Wielgie.

Ocena jakości wody

Pismem z dnia 30.01.2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Wielgie odpowiada wymaganiom jakości wody i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi

 • Pismo

Deklaracje podatkowe PIT za 2018r.

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2018 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe, np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną.

Informacja

 • Informacja

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 00:00 dnia 08.02.2019 do godz. 08:00 dnia 08.02.2019.

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu

 • Ostrzeżenie

Usuwanie azbestu w 2019r.

Informujemy mieszkańców gminy Wielgie o możliwości otrzymania dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych bądź gospodarczych. Dofinansowanie w 2019 r. będzie wynosiło 50% kosztów kwalifikowanych.

Informacja dla mieszkańców

 • Okólnik

Ogłoszono konkurs na realizację zadania publicznego

Ogłoszono konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku

Wójt Gminy Wielgie informuje, iż na realizację zadań publicznych w roku 2019 został ogłoszony następujący konkurs:

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2019 roku.

Ogłoszenia o konkursie, regulamin oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się pod następującym adresem http://bip.wielgie.pl/


 

Ogłoszono konkurs na realizację zadania publicznego

Ogłoszono konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie 2019 w roku

Wójt Gminy Wielgie informuje, iż na realizację zadań publicznych w roku 2019 został ogłoszony następujący konkurs:

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1263 ze zm.) konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie 2019 w roku

Ogłoszenie o konkursie, regulamin oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się pod następującym adresem http://bip.wielgie.pl/


 

Cykl spotkań dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Urząd Marszałkowski przygotował wsparcie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z regionu. Podczas spotkań informacyjnych zaprezentuje, jak je uzyskać. Najbliższe konsultacje odbędą się we wtorek (19 lutego) w Inowrocławiu i Bydgoszczy.

 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich prowadzone przez Urząd Marszałkowski organizują bezpłatne spotkania informacyjne poświęcone możliwościom pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z regionu w ramach instrumentów finansowych oraz aktualnych konkursów ze środków unijnych.

 

Spotkania skierowane są do spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzone przez Urząd Marszałkowski lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich informować będą o możliwościach pozyskania wsparcia ze środków europejskich, które można przeznaczyć m.in. na ocieplanie budynków, wymianę pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej i drzwiowej, montaż energooszczędnego oświetlenia, przebudowę systemów grzewczych, przemodelowanie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zastosowanie automatycznych systemów zarządzania budynkiem, a także zastosowania rozwiązań w dziedzinie zielonej energii. Uczestnicy spotkań będą mogli również pozyskać informacje na temat mechanizmu funkcjonowania niskooprocentowanych pożyczek unijnych przeznaczonych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z regionu. W programie przewidziano także czas na indywidualne konsultacje.

 

Pierwsze spotkanie odbyło się 31 stycznia w Toruniu. Na kolejne zapraszamy do Inowrocławia, Bydgoszczy, Grudziądza i Włocławka.

- Włocławek – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku, ul. Bechiego 2, sala konferencyjna. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 9 do 11.50.

Spotkanie informacyjne

 • Termin i program spotkania we Włocławku

Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

W związku z wdrożeniem dowodów osobistych z warstwą elektroniczną w dniu 1 marca 2019r. (piątek) od godz. 12.00 do godz. 15.30 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia wniosku o dowód osobisty oraz wydania już spersonalizowanego dowodu. Ponadto od 27 lutego 2019r. (środa) będzie czasowo wyłączona możliwość wnioskowania przez internet o dowód osobisty, usługa ta będzie ponownie włączona od dnia 4 marca 2019r. (poniedziałek).

Wyniki otwartego konkursu ofer na realizację zadań publicznych

W załączeniu udostępniamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku zleconych przez Gminę Wielgie.

e-dowody

E-dowody będą wydawane od 4 marca 2019 roku. 
 

Ulotka

 • Ulotka str. 1
 • Ulotka str. 2

Gmina Wielgie zakończyła realizację projektu

Gmina Wielgie zakończyła realizację projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielgie”.

Informacja

 • Informacja

FLORIANY 2019

Pozostało zaledwie kilkanaście dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2019.

Informacja

 • Informacja str. 1
 • Informacja str. 2
 • Informacja str. 3

Bezpłatne badania mammograficzne

Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich Kobiet – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.

 Badanie wykonywane jest przez wyspecjalizowany i bardzo doświadczony personel medyczny LUX MED. Jest szybkie i całkowicie bezpieczne, a wielu kobietom uratowało życie. Zdjęcia w technice obrazowania cyfrowego oceniane są przez dwóch niezależnych lekarzy radiologów, a w przypadkach wątpliwych, nawet trzech lekarzy. Istotnym elementem opisu badania jest ocena porównawcza z poprzednimi obrazami, dlatego uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą zdjęć z poprzednich mammografii. Paniom, u których zaistnieje konieczność wykonania badań uzupełniających LUX MED udzieli wszelkich wskazówek i pomoże w umówieniu dogodnego i szybkiego terminu dalszych badań.

Nasza mobilna pracownia mammograficzna będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Wielgie – 27 marca 2019 w godzinach od 9.00 do 16.00 przy Straży Pożarnej, ul. Starowiejska 81

Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

·       nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy

·       lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Aby uniknąć oczekiwania w kolejce oraz sprawdzić uprawnienie do badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz.

Przy rejestracji telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie podanego numeru PESEL. Prosimy o przygotowanie dowodu osobistego przed połączeniem telefonicznym. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.

 

Plakat

 • Plakat

Panie z Witkowa świętowały "Dzień Kobiet"

W minioną sobotę, tj. 02.03.2019r. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Witkowa zorganizowały „Dzień Kobiet”. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej we Witkowie. Na początku spotkania Pani sołtys Krystyna Politowska przywitała wszystkich obecnych, życząc dużo zdrowia, szczęścia i miłej zabawy.

Na uroczystość przybyli również Wójt Gminy – Pan Tadeusz Wiewiórski, Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Halina Sztypka oraz Skarbnik Gminy – Pani Bożena Bielicka. Pan Wójt z racji zbliżającego się "Dnia Kobiet" złożył obecnym Paniom życzenia zdrowia, zadowolenia z życia, wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów zarówno osobistych jak i zawodowych a obecni druhowie z OSP Witkowo wręczyli każdej z Pań symboliczną różę.

Po części oficjalnej przyszedł czas na poczęstunek oraz zabawę przy muzyce wspaniałego zespołu z Włocławka.

Miła atmosfera, jaka panowała podczas spotkania, pozwoliła na oderwanie się od codziennych trosk i obowiązków.

Zdjęcia ze spotkania

 • Druhowie OSP Witkowo
 • Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Witkowo
 • Każda z Pań otrzymała różę
 • Zdjęcie ze spotkania

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85km/h, z południowego zachodu.

Ostrzeżenie

 • Ostrzeżenie

Informacja KRUS

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2019 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2019 r.

Informacja

 • Informacja

Konkurs na LOGO Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie

Wymyśl i zaprojektuj LOGO Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie. Prace należy składać do 26.04.2019r.

Plakat

 • Plakat

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji 2019 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Informacje KRUS

 • Pismo Dyrektora KRUS
 • Informacja o turnusach rehabilitacyjnych

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h  w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu. Możliwe burze.

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze

 • ostrzeżenie silny wiatr

Szkolenie dla Rolników

W dniu 29 marca 2019 r. o godz. 11:00 w budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie przy OSP Wielgie odbędzie się szkolenie z wypełniana wniosków o dopłaty bezpośrednie. 

Zebranie sołeckie w Wielgiem

W dniu 9 kwietnia 2019 roku o godz. 17:00 w sali OKiBGW przy OSP w Wielgiem odbędzie się zebranie sołeckie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Zawiadomienie

 • Zawiadomienie o zebraniu

Zapraszamy na zebrania sołeckie

W dniach od 01.04.2019 roku do 10.04.2019 roku w Gminie Wielgie odbywać się będą zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach, podczas których wybierani będą Sołtysi oraz Rady Sołeckie.

Terminarz zebrań wiejskich

 • Terminarz zebran wiejskich

Uczniowie kl. Vb z Wielgiego z wizytą w Urzędzie Gminy

W dniu 26 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Wielgie odbyło się spotkanie uczniów klasy Vb Szkoły Podstawowej w Wielgiem z władzami i pracownikami Urzędu Gminy Wielgie. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach szkolnego przedsięwzięcia – poznajemy zawody naszych rodziców. Celem wizyty było poznanie pracy urzędnika oraz zainteresowanie młodych ludzi tym zawodem.

Wójt Gminy Wielgie – Pan Tadeusz Wiewiórski wraz z Panem Janem Wadoniem – kierownikiem referatu rozwoju gminy przedstawili m.in. schemat organizacyjny urzędu, a pracownicy poszczególnych referatów opowiedzieli w skrócie o specyfice swojej pracy.

Uczniowie mieli okazję porozmawiać też z Przewodniczącą Rady Gminy – Panią Haliną Sztypka. Odwiedzili Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem, gdzie Kierownik GOPS Wielgie – Pani Edyta Wiśniewska przybliżyła młodzieży czym zajmuje się instytucja GOPS.

Uprawa maku i konopi włóknistych

Prosi się wszystkich zainteresowanych o składanie podań na uprawę maku oraz konopi włóknistych.

Informacja

 • Informacje

Konkurs Fotograficzny Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Informacja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego

 • Informacja Wojewody
 • plakat foto Przyroda 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze

Przewiduje się wystąpienie silnego południowo-wschodniego wiatru o średniej prędkości od 30km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h.

Informacja o silnym wietrze

 • informacja silny wiatr

Przerwa w dostawie wody

W dniu 24.04.2019r nastąpiła awaria wodociągu gminnego spowodowana przez podmiot zewnętrzny. Do czasu usunięcia awarii mogą powstać przerwy w dostawie wody.

Informacja KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przesłała informacje dotyczące "Jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2019 r." oraz "Informację dla rolników opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników za II kwartał 2019 r."

Informacje KRUS

 • KRUS informacja renty str 1
 • KRUS informacja renty str 2
 • KRUS dla rolników str 1
 • KRUS dla rolników str 2

Święto Narodowe

Wójt Gminy Wielgie oraz Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie zapraszają na obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

Plakat

 • plakat 3 Maja

Bezpłatne szkolenie "Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes"

Wyższa Szkoła Gospodarki informuje, że w dniach 29 - 30.05.2019r. w Kujawskiej Szkole Wyższej przy placu Wolności 1 odbędzie się bezpłatne szkolenie "Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes", realizowane w ramach projektu "Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców".

Informacje o szkoleniu

 • szkolenie str 1
 • szkolenie str 2
 • szkolenie str 3
 • zlobek_projekt_wloclawek

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Prognozuje się spadek temperatury do -1°C, a przy gruncie do -4°C.

Komunikat

 • przymrozki

Przerwa w dostawie wody

W dniu 09.05.2019 planowane jest wyłączenie wody od godziny 9:00 do czasu usunięcia awarii oraz włączenia do sieci nowego odcinka wodociągu Gminnego.  Za utrudnienia przepraszamy.

 • symbol unijny

"Kujawsko-Pomorscy Liderzy e- Administracji"

Szanowni Państwo,
w związku z planowanym wdrożeniem nowego Systemu w zakresie świadczenia usług publicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki posłużą do rzetelnej analizy i dostarczą niezbędnych danych w zakresie oczekiwań mieszkańców naszej Gminy. W ramach projektu "Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji" nasza Gmina przygotowuje dla mieszkańców system, dzięki któremu będą mogli Państwo uzyskać przez Internet dostęp do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzić aktualny stan zobowiązań i dokonać ich płatności. System umożliwi przesyłanie dokumentów i wniosków do Urzędu, dzięki temu sprawy będą mogli Państwo załatwiać w dogodnym dla siebie czasie, 24 godziny na dobę, bez wychodzenia z domu. Korzystanie z serwisu będzie bezpłatne i dostępne dla wszystkich, aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności niezbędne będzie założenie bezpłatnego Profilu Zaufanego, czyli podpisu elektronicznego, który zastępuje podpis tradycyjny.

ANKIETA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

 https://forms.gle/T5ZkdN4RpvvVuFW27

 

Folder 2018

Folder z mapą gminy i planem miejscowości Wielgie ujrzał światło dzienne.  W publikacji zawarte są najważniejsze informacje o gminie tj. ogólna charakterystyka gminy, położenie, historia i zabytki, walory przyrodniczo-krajobrazowe. W Folderze opisana jest również ciekawa historia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, których w gminie działa 9 - najstarsza OSP Zaduszki powstała w 1916 roku. W publikacji pokazały się również lokalne firmy w formie ogłoszenia. 
Turystyka

( żródło:  www.gmina.wielgie.pl)

Na obszarze gminy Wielgie znajdują się zarówno wielkoprzestrzenne formy ochrony krajobrazu, jak i formy indywidualnej ochrony przyrody.

Na terenie gminy brak uznanych rezerwatów przyrody.

Obszary chronionego krajobrazu to wyróżniające się przyrodniczo i krajobrazowo tereny o zróżnicowanych typach ekosystemów, chronione ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem lub ze względu na istniejące bądą odtwarzane korytarze ekologiczne. Na terenie gminy znajduje się fragment obszaru chronionego krajobrazu „Jeziora Skępskie". Obejmuje północną część gminy na terenie wsi Suradówek i Bałdowo o powierzchni 84 ha. Celem wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Jeziora Skępskie" jest zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazu jeziorno-leśnego oraz doliny rzeki Mień.

Otoczenie Jeziora Orłowskiego (Piaseczno) zostało objęte ochroną prawną jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Jezioro Piaseczyńskie". Podstawę prawną stanowi Uchwała Nr XXV/126/93 Rady Gminy Wielgie z dnia 7 lipca 1993 roku w sprawie utworzenia na terenie gminy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, zmieniona Uchwałą Nr XXVI/132/93 Rady Gminy Wielgie z dnia 18 sierpnia 1993 roku. Ochroną objęto wody jezior Orłowskiego (Piaseczyńskiego) i Czarnego wraz z otoczeniem. W skład zespołu weszły: Jezioro Orłowskie (Piaseczeńskie) 97,8 ha, Jezioro Czarne 10,1 ha, grunty wsi Piaseczno 97,0 ha, grunty wsi Orłowo 76,0 ha, grunty wsi Teodorowo 58,7 ha i grunty wsi Czerskie Rumunki 13,5 ha. Ogółem powierzchnia zespołu wynosi 353,1 ha. 

Celem ochrony pomników przyrody, zarówno ożywionej, jak i nieożywionej jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, tworów przyrody odznaczających się indywidualnymi i niepowtarzalnymi cechami. Na terenie gminy Wielgie następujące twory przyrody poddano ochronie jako pomniki przyrody:


- 12 kasztanowców o wysokości około 18 m i obwodzie około 2,2 m  rosnących w pasie przydrożnym w miejscowości Czarne przy kościele parafialnym (Uchwała Nr XXXIX/166/98 Rady Gminy Wielgie z dnia 9 czerwca 1998 r.),

  - wiąz górski o wysokości 28 m i obwodzie 500 cm  w parku dworskim w miejscowości Zakrzewo (Zarządzenie nr 59 Wojewody Włocławskiego z dnia 20.12.1988 r. Dz. Urz. Woj. Włocł. Nr 4 z 1989 r. poz. 55),

- jesion wyniosły o wysokości 22 m i obwodzie 430 cm w parku w miejscowości Wielgie (Zarządzenie nr 59 Wojewody Włocławskiego z dnia 20.12.1988 r. Dz. Urz. Woj. Włocł. Nr 4 z 1989 r. poz. 55).


Dotychczas na terenie gminy nie uznano żadnych użytków ekologicznych, chroniących „pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródleśne i śródpolne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, płaty nieużytkowanej roślinności".


System ekologiczny gminy Wielgie nie jest jeszcze optymalnie wykształcony. Poza obszarem chronionego krajobrazu, zespołem przyrodniczo-krajobrazowym i kilkoma drzewami uznanymi za pomniki przyrody brak innych form ochrony przyrody. Dalsze rozpoznawanie zasobów przyrody i ich waloryzacja powinna pozwolić na objęcie ochroną prawną kolejnych obszarów i obiektów.
 

Środowisko przyrodnicze terenu gminy charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością, co uwidacznia się m.in. obecnością wielu roślin rzadkich i chronionych. Świat roślin i zwierząt jest uwarunkowany różnymi typami środowisk. Jest typowy zarówno dla obszarów wysoczyzny morenowej użytkowanej rolniczo, jak i dla zalesionego obszaru sandru. Największa różnorodność flory i fauny występuje w lasach i na terenach podmokłych. Stosunkowo liczne reprezentowane są we florze gatunki roślin rosnących w borach, na łąkach, na torfowiskach. Wśród nich do największych osobliwości w skali regionu należą przeżytki z chłodnych okresów klimatycznych - relikty glacjalne. Ich stanowiska koncentrują się głównie na naturalnych torfowiskach niskich i przejściowych, rzadziej w lasach i zbiornikach wodnych. Do torfowiskowych gatunków reliktowych występujących na terenie gminy zaliczana jest m.in. gwiazdnica grubolistna, turzyca strunowa, wierzba borówkolistna, wierzba śniada, fiołek torfowy, brzoza niska.Duże znaczenie przyrodnicze i krajobrazowe posiadają zadrzewienia śródpolne i przydrożne. Są miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt. Na wysoczyźnie oprócz drobnych ssaków licznie reprezentowana jest ornitofauna. Częstym ptakiem na terenach gminy jest bocian biały. Na polach uprawnych pospolicie występują: jaskółka, przepiórka, bażant, kuropatwa i inne. Pod względem faunistycznym na szczególną uwagę zasługuje Jezioro Tupadelskie będące ostoją - miejscem bytowania, żerowania i rozrodu licznych gatunków zwierząt, w szczególności ptaków wodno-błotnych. W wodach Świętego Strumienia od kilku lat obserwuje się wzrastającą liczebnie populację bobrów. Tereny leśne i obrzeża lasów to miejsca bytowania, żerowania i rozrodu ptaków drapieżnych.

 
Obszar chronionego krajobrazu znalazł się w sieci obszarów chronionego krajobrazu wyznaczonych na terenie byłego województwa włocławskiego Uchwałą Nr XX/92/83 WRN we Włocławku z dnia 15 czerwca 1983 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dziennik Urzędowy WRN nr 3, poz. 22, potwierdzone w Dzienniku Urzędowym Województwa Włocławskiego nr 12 z 1992 roku, poz. 52). Gospodarowanie na obszarach chronionego krajobrazu nie podlega szczególnie rygorystycznym reżimom ochronnym, jednak ww. akt prawny ustala zestaw zasad gospodarowania, które należy uwzględniać w pracach planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz w bieżącej działalności gospodarczej. Należy tu wymienić m.in. zakaz lokalizowania obiektów powodujących zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby lub uciążliwych dla otoczenia jako źródła hałasu i wydzielania uciążliwych woni, konieczność zaopatrzenia w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska przez wszystkie zakłady i obiekty, dążenie do nadania wszelkim budynkom, obiektom komunikacyjnym i technicznym estetycznego wyglądu harmonizującego z otaczającym krajobrazem.
 

Folder

 • 1978_b

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu z burzami

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym.

Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu z burzami

 • ostrzeżenie

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Od godz. 15:00 dnia 20.05.2019 do godz. 24:00 dnia 20.05.2019 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Komunikat

 • ostrzeżenie

Niezapomniana wycieczka do Zakopanego

Pani Sołtys z Witkowa, Krystyna Politowska zorganizowała w dniach 16-18.05.2019r. wycieczkę do Zakopanego. Po przyjeździe uczestnicy zwiedzili Krupówki. Chętne osoby mogły wjechać na Gubałówkę, skąd można było podziwiać przepiękną panoramę Tatr i Zakopanego. Wieczorem właściciele Pensjonatu „Danielka” przygotowali przepyszną kolację, podczas której przygrywała kapela góralska.

Następnego dnia na uczestników wycieczki czekały kolejne atrakcje, wypad nad Morskie Oko oraz trzygodzinny pobyt na termach w Bukowinie Tatrzańskiej.

Ostatniego dnia dla wszystkich zaplanowano wjazd nowoczesną koleją linowo – terenową na Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.). To jedna z najbardziej rozpoznawalnych gór w Tatrach. Atrakcją z pewnością był leżący o tej porze roku śnieg i wysoka temperatura.

Przepiękna pogoda i wspaniałe górskie krajobrazy dostarczyły wszystkim niezapomnianych wrażeń. W pamięci uczestników na długo pozostaną chwile spędzone w Zakopanem, co utrwalono mnóstwem zdjęć. Ogromne podziękowania należą się Pani Sołtys, Krystynie Politowskiej za wspaniale zorganizowany wyjazd. Uczestnicy czekają już na następny...

Zdjęcie

 • Zakopane

Ostrzeżenie - burze z gradem

Od godz. 16:00 dnia 22.05.2019 do godz. 24:00 dnia 22.05.2019 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, miejscami grad.

Komunikat

 • burze z gradem

Ogólnopolski konkurs filmowy dla młodzieży rozstrzygnięty

W Białej Willi Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego 22 maja w godzinach wieczornych zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie filmowym „ANTYK-KAMERA-AKCJA!”, w edycji „Historia starożytna”. Konkurs został zorganizowany przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Our Mythical Childhood...” Jury zebrało się w składzie: Krzysztof Korwin-Piotrowski, reżyser / Wydział „Artes Liberales” UW – Przewodniczący; Mirosław Kaźmierczak, fotograf, reżyser, współpracownik Biura Prasowego UW; Dr Agnieszka Korytkowska, reżyser; Prof. Katarzyna Marciniak, Wydział „Artes Liberales” UW; Dr Elżbieta Olechowska, Wydział „Artes Liberales” UW; Dr Michał Oleszczyk, krytyk filmowy / Wydział „Artes Liberales” UW; Dr Hanna Paulouskaya, Wydział „Artes Liberales” UW; Prof. Maria Poprzęcka, Wydział „Artes Liberales” UW; Roman Wieczorek, prawnik, manager, członek Consilium Wydziału „Artes Liberales” UW; Dr Maria Wiśniewska, Wydział „Artes Liberales” UW, Prof. Jan Kieniewicz (Wydział „Artes Liberales” UW), Dr Przemysław Kordos (Wydział „Artes Liberales” UW), Dr Sonya Nevin (University of Roehampton / Panoply Vase Animation Project), Steve Simons (University of Roehampton / Panoply Vase Animation Project) oraz Dr Susanne Turner (Museum of Classical Archaeology, University of Cambridge) złożyli swoje głosy elektronicznie.
Jury podjęło decyzję o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień:
- I nagroda za sugestywne i na wskroś współczesne przedstawienie filozofii i sposobu działania greckiego cynika Diogenesa. Jury doceniło ciekawe nawiązanie do stylistyki kina
akcji, wykorzystanie naturalnej scenografii, dynamiczną pracę kamery, montaż i poczucie humoru w filmie „Diogenes. Prawdziwy człowiek” grupy Galezia Studio z Zespołu Szkół
Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu (Technikum nr 8), z opiekunką zespołu Panią Marleną Łój-Szewczyk, w reżyserii Piotra Hałęzy;
- II nagroda za oryginalne nawiązanie do postaci niewolnika Spartakusa. Jury doceniło poetycki sposób narracji, dobrze dobraną muzykę i ciekawe ujęcia, a także podjęcie tematu
uzależnień nieletnich w filmie „Powstanie Spartakusa” grupy Tribus ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wielgiem, z opiekunem Panem Krzysztofem Jagiełło.
Jury postanowiło nie przyznać III nagrody, natomiast zdecydowało o uhonorowaniu wyróżnieniami specjalnymi dwóch filmów. Wyróżnienia otrzymali:
- za intrygujące nawiązanie do Sofoklesa i jego twórczości, za ciekawe użycie techniki animacji w filmie „Antygona się stroi” grupy Kurietta z VI Liceum Ogólnokształcącego im.
Juliusza Słowackiego w Kielcach, z opiekunką Panią Anną Wzorek, realizacja: Małgorzata Miłek;
- za ciekawy scenariusz i dobrze rozpisane dialogi, wykorzystujące cytaty związane z filozofem Diogenesem, nazywanym Psem, w filmie „Psilozofia” grupy Team Mazury z Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie, z opiekunem Panem Grzegorzem Poniatowskim, w reżyserii Olgierda Żebrowskiego.

Jury podkreśla wysoki poziom prac zgłoszonych na konkurs, gratuluje nagrodzonym i wyróżnionym, dziękuje pozostałym uczestnikom oraz ich opiekunom i wyraża nadzieję na kontynuację tego bardzo ciekawego przedsięwzięcia w następnych latach.

Zdjęcia

 • laureaci_I_nagrody_i_przewodniczący_jury
 • Laureatki_II_nagrody_ i_przewodniczący_jury_Krzysztof_Korwin-Piotrowski

Informacja KRUS dla rolników i domowników

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć w Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, która za 2018 r. wynosi 3.376 zł.

Przekroczenie obowiązującej w roku 2018 kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezłożenie zaświadczenia albo oświadczenia w KRUS o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w terminie do dnia 31 maja 2019 r. będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zbiorcza informacja o petycjach

Zbiorcza informacja o petycjach, które w 2018 roku wpłynęły do Urzędu Gminy w Wielgiem.

Informacja

 • Informacja o petycjach

Informacja KRUS o nowych kwotach przychodu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2019 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Informacja

 • Informacja KRUS

Konferencja pn. „Szczepienia ochronne – jak zachęcić nieprzekonanych”.

W dniu 29 maja 2019 roku o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Lipnie odbyła się konferencja pn. „Szczepienia ochronne – jak zachęcić nieprzekonanych”. Program spotkania przedstawiał się następująco:

 • Otwarcie konferencji

 • Wystąpienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy dr. n. o zdr. inż. Jerzego Kasprzaka

 • Wystąpienia zaproszonych gości

 • Wykład „Szczepienia ochronne a sytuacja epidemiologiczna w powiecie lipnowskim” Pan Marek Winnicki Kierownik Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego PSSE w Lipnie

 • Wykład „Szczepienia jako ochrona dla jednostki i społeczności lokalnej” - Pan dr n. med. Paweł Grzesiowski Sekretarz Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych, Fundacja „Instytut Profilaktyki Zakażeń”

 • Podsumowanie konferencji, zakończenie.

W konferencji uczestniczyły Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wielgie, które przygotowały regionalne potrawy.

 • Koła gospodyń z Gminy Wielgie zd1
 • Koła gospodyń z Gminy Wielgie zd2
 • Koła gospodyń z Gminy Wielgie zd3
 • Koła gospodyń z Gminy Wielgie zd4
 • Koła gospodyń z Gminy Wielgie zd5
 • IMG_1231

Ostrzeżenie meteorologiczne - upały

Od godz. 14:00 dnia 05.06.2019 do godz. 20:00 dnia 06.06.2019r. prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 18°C.

Komunikat

 • ostrzeżenie o upałach

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Od godziny 14:00 dnia 07.06.2019r. do godziny 22:00 dnia 07.06.2019r., prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Możliwy grad.

Komunikat

 • 07.06.19 Burze z gradem

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze

Wójt Gminy Wielgie, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP w Wielgiem oraz OSP Czarne zapraszają na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, które odbędą się w najbliższą niedzielę, tj. 16 czerwca o godz. 14:00 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Czarnem. 

Plakat

 • zawody 2019

Komunikat ZUS

Dlaczego nie warto przechodzić na emeryturę w czerwcu

Przejście na emeryturę nie jest obowiązkiem, lecz naszym przywilejem. To my sami decydujemy, kiedy z tego prawa skorzystać. Nie musimy decydować się na emeryturę od razu po ukończeniu wieku emerytalnego, który wynosi dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn -65 lat.

Informacja prasowa ZUS

 • Komunikat ZUS

II Targi Pracy i Edukacji

W najbliższy czwartek, 13 czerwca odbędą się II Targi Pracy i Edukacji poświęcone aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Organizatorami tego wydarzenia są: PFRON – Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Toruniu, Oddział ZUS w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy.

Komunikat

 • Schowek01
 • Komunikat str. 1
 • Komunikat str. 2
 • II Targi Pracy i Edukacji

Literkowo - spektakl edukacyjny

"Literkowo" to spektakl edukacyjny  skierowany do dzieci przedszkolnych i młodszych szkolnych, który jest realizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej TPD w Lipnie w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego. Kolorowy i wesoły alfabet zaprezentują osoby z niepełnosprawnością, uczestnicy warsztatu. Na to niezwykłe spotkanie integracyjne zapraszamy wszystkie chętne przedszkola i szkoły z powiatu lipnowskiego. Spektakle zaplanowano w kinie "Nawojka" w Lipnie w dniach 12 i 19 września o godz. 11. Widowisko jest bezpłatne, dla dzieci uczestniczących zaplanowano niespodziankę. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rejestrowanie się zainteresowanych instytucji pod nr 54 288 36 91.

Plakat

 • wtz

Informacja KRUS - Wakacje 2019

Poniżej zamieszczamy List Prezesa KRUS - Wakacje 2019, który przesłany został przez  Panią Agnieszkę Malińską Koordynatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Strategii Kasy.

List Prezesa KRUS

 • wakacje krus

Informacja

 • Wody Polskie

Ostrzeżenie

 • Schowek01

Konkurs na najpiękniejszy przydomowy ogródek

Rada Sołecka wsi Wielgie organizuje kolejną, ósmą już edycję konkursu na najpiękniejszy przydomowy ogródek pn. "Piękny ogród 2019". Zgłoszenia będą przyjmowane do końca czerwca 2019 roku pod nr tel. 693 400 128 lub osobiście do sołtysa Pana Dariusza Wiśniewskiego.

Konkurs zorganizowany dla mieszkańców sołectwa Wielgie.

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Od godziny 2:00 dnia 13.06.2019 do godziny 7:00 dnia 13.06.2019, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 do 25 mm lokalnie do 40mm, opadów gradu oraz wiatr w porywach 95 km/h. Komunikat dotyczy wszystkich powiatów województwa kujawsko - pomorskiego.

Plakat

 • plakat_ogród_2019-1

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie, pismem z dnia 17.06.2019r. stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Wielgie odpowiada wymaganiom jakości wody i  jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi

 • Schowek01

Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej

Uwaga Rolnicy!

 

W dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej.

Wojewódzka Komisja Wyborcza ustanowiła Gminę WIELGIE jako Okręg Wyborczy nr 66 oraz powołała Okręgową Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Gminie Wielgie w składzie:

1. Pikus Magdalena - Przewodnicząca Komisji;

2. Krajewska Małgorzata - V-ce Przewodnicząca;

3. Karpińska Małgorzata - Sekretarz Komisji;

4. Dunajko Stanisław - Członek Komisji;

5. Leśniewski Rafał - Członek Komisji.
 

Komisja będzie prowadziła dyżury w siedzibie Urzędu Gminy w Wielgiem w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30, w pok. Nr 2 celem rejestracji kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej. Zgłoszenia kandydatów do izby przyjmowane będą do dnia 5 lipca 2019 r. wraz z kompletem wymaganych dokumentów, tj.

- zgłoszeniem kandydata;

- zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

- oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie;

- oświadczeniem kandydata o niekaralności;

- listą osób popierających zgłoszenie kandydatury Pana/Pani - (50 podpisów rolników).

Dokumenty do pobrania w pok. Nr 2 lub Nr 8 oraz poniżej ze strony.

 

Głosowanie na członków izby odbędzie się w Urzędzie Gminy Wielgie,

pokój Nr 1 w dniu 28 lipca 2019 r. w godz. od 8 00 do godz. 18 00

Ostrzeżenie meteorologiczne - upały

W dniach od godz. 12:00 25.06.2019 do godz. 18:00 26.06.2019 prognozuje się wystąpienie  upałów, gdzie temperatura maksymalna w dzień będzie wynosiła  od 31°C do 33°C a minimalna w nocy od 18°C do 19°C.

Ostrzeżenie o upałach

 • Schowek01

Ocena jakości wody - plaża Teodorowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie, pismem z dnia 25.06.2019r. stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z przyłącza wodociągu publicznego Wielgie - Bar na plaży w Teodorowie odpowiada wymaganiom jakości wody ze względu na skład mikrobiologiczny. W związku z powyższym woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena jakości wody

 • ocena wody

Akcyza 2019

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć wniosek wraz fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 rok.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 19.07.2019 r. do Urzędu Gminy Wielgie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mustang Wielgie” z siedzibą w Wielgiem ul. Szkolna 5 pn. Obóz sportowo – przygotowawczy do sezonu 2019/2020 – Seniorki UKS Mustang Wielgie ” na realizację w okresie od 05.08.2019 r. do 08.08.2019 r. w formie wsparcia zadania publicznego przez Wójta Gminy Wielgie, składanej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. z 2019 r. poz.688).

W związku z powyższym na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1)   w Biuletynie Informacji Publicznej;

2)   w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3)   na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty

 • osobiście w Urzędzie Gminy Wielgie w pok. 12;

 • drogą elektroniczną na adres gmina@wielgie.pl.


http://bip.wielgie.pl/oferta-zlozona-w-trybie-art-19a-ustawy-o-pozytku-publicznym-i-wolontariacie/

Konkurs na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy"

Wójt Gminy Wielgie, Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy".

Turniej sołectw

Wójt Gminy Wielgie oraz Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie zapraszają do wzięcia udziału w "Turnieju sołectw", który odbędzie się podczas tegorocznych dożynek, tj. 18 sierpnia.

Program STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wspólnie z: Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami, które przystąpią do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w roku akademickim 2019/2020 będzie kontynuować Program STYPENDIÓW POMOSTOWYCH.

Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i małych miasteczek pokonania wyjątkowo trudnej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, przez ufundowanie stypendiów (w wysokości 500 złotych) na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, publicznych uczelniach akademickich.

Susza 2019

Gmina Wielgie wystąpiła o powołanie komisji ds. szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy     W związku z ogłoszonym komunikatem nr 7 IUNiG – PIB w Puławach oraz faktem, że w dniu 24.07.2019 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski podjął decyzję o przyjmowaniu wniosków o powołanie komisji na naszym terenie, Gmina Wielgie wystąpiła o powołanie komisji ds. szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy.     Zgodnie z systemem monitoringu suszy rolniczej dla gminy Wielgie, na dzień 25.07.2019 r. zagrożone wystąpieniem suszy są uprawy: zboża jare, kukurydza na ziarno i kiszonkę, krzewy owocowe oraz rośliny strączkowe, prowadzone na glebach I kategorii glebowej ( glebach bardzo lekkich) oraz krzewy owocowe na II kategorii glebowej (glebach lekkich).     Poszkodowani w tym zakresie rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w Urzędzie Gminy Wielgie ( pokój nr 8 ) w godzinach urzędowania. Szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji, w związku z powyższym wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć na co najmniej 4 dni przed zbiorem uprawy podlegającej szacowaniu.      We wniosku należy wypisać powierzchnie wszystkich upraw, wraz z numerami działek, zgodnie z wnioskiem o dopłaty złożonym w ARiMR w 2019 roku. Hodowcy podają również dane dotyczące produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedaż) z ostatnich trzech lat oraz roku bieżącego.     Do wniosku należy dołączyć kserokopie map z zaznaczonymi uprawami. Bieżące raporty suszy publikowane są na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0418072

Apel do hodowców trzody chlewnej ws ASF

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apelują do hodowców trzody chlewnej w sprawie ASF czyli afrykańskiego pomoru świń. 

Informacje

 • Apel dla hodowców trzody chlewnej
 • ulotka
 • ulotka informacyjna str. 1
 • ulotka informacyjna str. 2

Dentobus - bezpłatne usługi stomatologiczne

Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie zapraszają do odwiedzenia DENTOBUSU przez dzieci i młodzież do lat 18. W dniu 30 lipca 2019 roku od godz. 9:00 DENTOBUS  będzie stał przy OSP w Wielgiem, ul. Starowiejska 81.

ZAPRASZAMY

Plakat

 • dentobus plakat

Formularz zgody

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad Jeziorem Orłowskim w Teodorowie odpowiada wymaganiom jakości wody ze względu na skład mikrobiologiczny i wizualną ocenę wody. Woda nadaje się do kąpieli.

Ocena wody - kapielisko

 • ocena wody kąpielisko

Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Włocławku informuje o możliwości odbycia służby przygotowawczej, która jest swoistą praktyką umożliwiającą ubieganie się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Więcej informacji można uzyskać pod załączonym linkiem:

https://wkuwloclawek.wp.mil.pl/pl/pages/suzba-przygotowawcza-2018-06-18-3/

Plakat

 • Zał. nr 1

X Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi

Wójt Gminy Wielgie, Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie oraz Państwo Joanna i Rafał Paszyńscy zapraszają na X Jubileuszowe Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi. Zawody odbędą się 11 sierpnia 2019 roku o godzinie 14:00 w parku w Wielgiem.

Plakat

 • parokonne 2019 plakat

Dożynki Gminne 2019

Wójt Gminy Wielgie oraz Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą się 18 sierpnia 2019 roku o godzinie 15:00 na polanie w Parku w Wielgiem.

Plakat

 • plakat dożynki

Ustawa "PRĄDOWA"

W związku z otrzymaną wiadomością poniżej zamieszczamy najnowsze informacje w sprawie Ustawy prądowej.

Informacja - Ustawa prądowa

 • ustawa prądowa 1
 • Ustawa prądowa str. 2

Susza 2019

INFORMACJA SUSZA

Wojewoda Kujawsko – Pomorski Zarządzeniem Nr 262/2019  z dnia 29 lipca 2019 ( data wpływu 30.07.2019 r. ) powołał komisję ds. szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy na terenie Gminy Wielgie.

Poszkodowani w tym zakresie rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych, które są na polu w Urzędzie Gminy Wielgie ( pokój nr 8 ) w godzinach urzędowania w nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2019 r. ( środa ).

Szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy.

We wniosku należy wypisać powierzchnie wszystkich upraw, wraz z numerami działek, zgodnie z wnioskiem o dopłaty złożonym w ARiMR w 2019 roku. Hodowcy podają również dane dotyczące produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedaż) z ostatnich trzech lat oraz roku bieżącego.

Do wniosku należy dołączyć kserokopie map z zaznaczonymi uprawami.

Bieżące raporty suszy publikowane są na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0418072

Wyniki konkursu "Mój piękny ogród"

Wyniki konkursu pn. „Mój piękny Ogród” w sołectwie Wielgie-edycja 2019.

Do udziału w konkursie zgłosiło się sześciu właścicieli ogródków.

Komisja postanowiła nagrodzić:

I miejsce- Marzena Szczepaniak

II miejsce Elżbieta Kępińska

III miejsce Grażyna Wyszyńska

Wyróżnienia przyznano:

Teresie Kowalskiej i Bożenie Zuzo

Podziękowania za udział w konkursie otrzymuje: Paweł Czekalski.

Zdjęcia ogródków

 • Szczepaniak Marzena 1
 • Szczepaniak Marzena 2
 • Szczepaniak Marzena 3
 • Szczepaniak marzena 4
 • Kępińska Elżbeta 2
 • Kępińska Elżbeta 3
 • Kępińska Elżbieta 1
 • Kępińska Elżbieta 4
 • Wyszyńska Grażyna 1
 • Wyszyńska Grażyna 2
 • Wyszyńska Grażyna 3
 • Wyszyńska Grażyna 4
 • Kowalska Teresa 1
 • Kowalska Teresa 2
 • Kowalska teresa 3
 • Kowalska Teresa 4
 • Czekalski Paweł 1
 • Czekalski Paweł 2
 • Czekalski Paweł 3
 • Czekalski Paweł 4

Zdjęcia ogródków cd.

 • Zuzo Bożena 1
 • Zuzo Bożena 2
 • Zuzo Bożena 3
 • Zuzo Bożena 4

Apel Prezesa KRUS

Poniżej zamieszczamy nadesłany "Apel Prezesa KRUS".

Apel Prezesa KRUS

 • Apel Prezesa KRUS

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wielgie.

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie str. 1
 • Ogłoszenie str. 2

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ogłoszenie

 • Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

Konkurs "Moja Wizja Zero - Strategia Prowencji w Rolnictwie"

Dr Aleksandra Hadzik, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zaprasza młodzież szkolną i uniwersytecką, szczególnie ze szkół rolniczych, do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez Kasę międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Konkurs, który objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, będzie trwał od 2 września do 3 października 2019 r.

Informacje o konkursie

 • Konkurs KRUS
 • csm_PlakatKonkursowy_powiekszoneLogoPIP_52845bd743

Dożynki Gminne już za nami

Dożynki, czyli tradycyjne podziękowanie za obfite plony, to najważniejsza impreza doroczna w naszej gminie. Tegoroczne, odbyły się już po raz drugi, w nowym miejscu, na polanie w parku w Wielgiem. Punktualnie o godzinie 15.00, na plac dożynkowy wkroczyły poczty sztandarowe i drużyny strażackie z gminy Wielgie. Uroczystości rozpoczął Mazurek Dąbrowskiego w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej. Poprzedziły je msze święte w kościołach parafialnych w Czarnem, Ostrowitem i Wielgiem. Starostowie  dożynek Justyna Giza i Marcin Pilarski zgodnie z tradycją przekazali na ręce Wójta Gminy Wielgie pana Tadeusza Wiewiórskiego i Przewodniczącej Rady Gminy Wielgie pani Haliny Sztypka chleb wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów. W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli mieszkańcy Gminy Wielgie i zaproszeni goście. Dwanaście sołectw przygotowało wieńce dożynkowe, które były ozdobą i główną atrakcją święta. W trakcie tradycyjnego ceremoniału czas umilały gościom występy artystyczne . Na scenie zaprezentowali się : Agata Markowska, Kujawy Bachorne Nowe, Orkiestra Dęta , grupa taneczna „FRESH”, zespoły wokalne działające przy OKiBGW, kabaret „Z przymrużeniem oka”, Bogdan Kankowski, zespół cygański Kristiano & Romen oraz gwiazda wieczoru Spike . Uczestnicy mogli smakować kulinariów serwowanych na stoiskach KGW z poszczególnych sołectw. Swojskie produkty wystawiły KGW z Zadusznik, Oleszna, Piaseczna, Czarnego i Suszewa. Prezentowały się też instytucje i firmy a dla dzieci przygotowano animacje i wesołe miasteczko. Pod wieczór przyszedł czas na zabawę z zespołem muzycznym.

Podczas uroczystości odbyły się konkursy:

 

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy:

WIENIEC TRADYCYJNY:

 1. Bętlewo

 2. Oleszno

 3. Teodorowo

WIENIEC NOWOCZESNY:

 1. Czarne

 2. Witkowo

 3. Czerskie Rumunki

 

Wieniec publiczności i nagrodę Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego otrzymał wieniec

z sołectwa Witkowo .

 

Konkurs sołectw;

I m-ce Sołectwo Bętlewo

II m-ce Sołectwo Teodorowo

III m-ce Sołectwo Płonczyn

 

Ogłoszono również wyniki konkursu na „Najbardziej zadbaną zagrodę w 2019 r.”

 

Równorzędne nagrody otrzymali:

 

Anna i Józef Wilmańscy z Witkowa

Marzena i Dariusz Czachowscy z Płonczyna

Justyna i Andrzej Dudzińscy z Zadusznik


 

Szczególne podziękowania składamy licznym i niezawodnym sponsorom za hojność i nieocenioną pomoc, dzięki której udało się zrealizować atrakcyjny program tegorocznych dożynek.

Sponsorzy Dożynek 2019

1.Agromlecz Lipno

2. Bieliccy Bożena , Stanisław

3.Dylewscy Katarzyna, Mariusz

4.Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lipnie

5.Grzelakowscy Joanna, Piotr

6.Jankowski Franciszek

7.Jędrzejewski Stanisław

8. Kalka Krzysztof

9.Kowalski Marek

10.Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy

11.Kurowscy Ryszard, Katarzyna

12.Kurowscy Zdzisław, Liliana

13.Mańska Renata

14.Markowska Julia

15.Miętkiewicz Mirosław

16.Paszyńscy Rafał, Joanna

17.Patan Franciszek

18.Peszyńska Renata

19.Piątkowska Katarzyna

20.Pikus Sebastian, Magdalena

21.Pilarski Marcin

22.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie

23.Przybyszewscy Mariusz, Edyta

24.Reznerowicz Wojciech

25.Rydz Kazimierz

26.Sztypka Halina

27.Wadoń Jan

28.Wiewiórski Tadeusz

29.Wiśniewska, Edyta

30.Wysoccy Radosław, Monika

31.Zaborowska Marianna

32.Złakowscy Grzegorz, Małgorzata

33.Złakowski Mariusz

 

Zdjęcia z dożynek

 • wystąpienie Przewodniczącej Rady i Wójta Gminy
 • delegacje OSP
 • Ocenianie wieńcy dożynkowych przez komisję
 • odbiór nagrody przez Panią Marianne Zaborowską za zajęcie I miejsca w konkursie na Najpiękniejszy wieniec w kategorii...
 • Pani Małgorzata Krajewska odbiera czek za Najpiękniejszy wieniec tradycyjny
 • wręczenie czeku Pani Krystynie Politowskiej przez Panią Mirosławę Strupczewską Dyrektora KDBS Wielgie za wieniec publiczności
 • osoby wylosowane, które otrzymały nagrody od PUK Lipno za regularne opłacanie rachunków za wywóz nieczystości
 • stoiska rolników biorących udział w konkursie na Najbardziej Zadbaną Zagrodę
 • pokaz tańca grupy FRESH
 • wieńce dożynkowe
 • uczestnicy dożynek
 • występ Agaty Markowskiej
 • występ Bogdana Kankowskiego z Suszewa
 • zaproszeni goście i uczestnicy dozynek
 • wręczenie nagród i dyplomów rolnikom bioracym udział w konkursie Najbardziej Zadbana Zagroda
 • występ zespołu wokalnego
 • występ kabaretu Z przymrużeniem oka
 • występ zespołu Kujawy Bachorne Nowe
 • występ gwiazdy wieczoru zespół SPIKE

Wręczono Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

„Małżeństwo to tak piękna rzecz, że trzeba o niej myśleć całe życie”

Złote Gody, to niezwykłe wydarzenie, nie tylko dla Jubilatów, ich rodzin, przyjaciół i władz samorządowych, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.

Z tej okazji w dniu 19 sierpnia 2019 roku w Zajeździe „MAT-ERA” w Wielgiem odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich z terenu gminy. Aktu dekoracji medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nadanymi przez Prezydenta RP, dokonał Wójt Gminy Tadeusz Wiewiórski.

Gorące życzenia dostojnymi Jubilatom złożyła Przewodnicząca Rady Gminy Halina Sztypka oraz Kierownik USC Maria Drużyńska.

Medale otrzymali:

 • Państwo Karola i Kazimierz Grefkowicz,
 • Państwo Zofia i Kazimierz Przyborowscy,
 • Państwo Maria i Jan Wiśniewscy.

Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za wspólne spotkanie i życzymy długich, pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu.

 

Zdjęcia z uroczystego wręczenia medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

 • medale 1
 • Jubilaci
 • Przewodnicząca, Wójt i Kierownik USC
 • przedstawiciele samorządu wraz z Jubilatami Państwem Karolą i Kazimierzem Grefkowicz
 • przedstawiciele samorządu wraz z Jubilatami Zofią i Kazimierzem Przyborowskimi
 • władze samorządowe wraz z Jubilatami Marią i Janem Wiśniewskimi
 • zdjęcie Jubilatów
 • FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

Projekt „Kujawsko Pomorscy Liderzy e-Administracji”

Projekt „Kujawsko Pomorscy Liderzy e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0020/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel projektu:
Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Gminę Dobrzyń nad Wisłą i partnerskie JST: Gmina Aleksandrów Kujawski, Miasto Aleksandrów Kujawski, Gmina Wielgie, Gmina Chrostkowo, Gmina Koneck, Gmina Skępe, Gmina Zakrzewo, Gmina Fabianki, Gmina Miejska Ciechocinek, Gmina Lipno, Gmina Waganiec, Gmina Zbójno  oraz Certes Sp. z o.o. – Partner Zarządzający, będącego instytucją świadczącą wysokiej jakości szkolenia jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 13 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzaniu nieruchomościami w okresie 01.08.2018 – 31.03.2020 roku.

Termin realizacji projektu:
od: 2018.08.01 do: 2020.03.31

Wartość projektu:
Wartość projektu: 2 534 100,70 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 398 784,63 zł
Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER PI 11 i cel szczegółowy 4 (doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej) poprzez:
    • Wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
    • podniesienie kompetencji kadr JST (205os/112K/93M)) przez szkolenia z obszarów:

a) podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych); 

b) zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa);
    • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online;
    • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępu dla osób z niepełnosprawnością i zasadą zrównoważonego rozwoju oraz z prawodawstwem unijnym i krajowym.
Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia stanu docelowego do
rzeczywistej poprawy efektywności, jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla przedsiębiorstw.
 

Komunikat dla pracodawców składających wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Od 1 września 2019 roku zmieniają się przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Komunikat dla pracodawców

 • młodociani informacja

Informacja ZUS

Od 1 października 2019 r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

WARUNKIŚwiadczenie adresowane jest wyłącznie do osób, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy łączna wysokość tych świadczeń brutto nie przekroczy 1600 zł.

DOKUMENTY: Potwierdzeniem niezdolności do samodzielnej egzystencji jest ważne w dniu składania wniosku orzeczenie lekarza orzecznika/komisji lekarskiej ZUS (w tym również wydane przed 1 września 1997 r. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, wydane przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia) lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie uzupełniające będzie przyznawane wyłącznie na wniosek złożony zarówno przez osobę uprawnioną, tj. osobę ubiegającą się o świadczenie, jak i przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (w tym przypadku konieczne będzie posiadanie pełnomocnictwa). Osoby, które nie posiadają ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji muszą  dołączyć do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz informację o miejscach leczenia OL-9A, a ponadto jeśli posiadają – dokumentację medyczną lub inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego.

WYSOKOŚĆ: Osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS, KRUS, inne organy emerytalno-rentowe, zasiłki stałe) lub gdy łączna wysokość tych świadczeń nie przekracza brutto 1100 zł – świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w wysokości 500 zł miesięcznie. Natomiast osobom, których łączna wysokość ww. świadczeń przekracza 1100 zł, ale nie przekracza 1600 zł – wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.  

 

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Prognozuje się wystąpienie od godz. 14:00 dnia 28.08.2019 r. do godz. 24:00 dnia 28.08.2019 r. burz z opadami deszczu, miejscami od 30 mm do 50 mm, oraz porywami wiatru do 90 km/h. Możliwe porywy 100 km/h a miejscami grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

 • ostrzeżenie

Informacja KRUS

Publikujemy informację KRUS dotyczącą nowych kwot przychodu, świadczenia uzupełniającego oraz plebiscytu Mistrzowie AGRO.

Informacje KRUS

 • świadczenie uzupełniające
 • nowe kwoty przychodu
 • plakat mistrzowie agro 1

Medale za Zasługi dla Obronności Kraju

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie osób do Urzędu Gminy Wielgie, pokoju nr 8, których troje lub więcej dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową, a ich wysiłek wychowawczy nie został do tej pory uhonorowany medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Termin dokonywania zgłoszeń do 13.09.2019 r.

Pokój nr 8, Agnieszka Orłowska-Olewińska

Zwiedzali Ciechocinek

W minioną sobotę, tj. 31 sierpnia br. Sołtys Witkowa, Krystyna Politowska z okazji kończących się wakacji zorganizowała wyjazd do Ciechocinka, w którym wzięły udział głównie panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Witkowa.

Zwiedzanie rozpoczęto od spaceru wzdłuż tężni, jednej z najbardziej popularnych atrakcji tego uzdrowiska. Uczestnicy zobaczyli także Park Zdrojowy, Fontannę Grzybek i zegar kwiatowy. Chętni zwiedzili Ciechocinek przejeżdżając się meleksem.

Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć i zakupieniu drobnych upominków, w dobrym nastroju i z licznymi wrażeniami uczestnicy wycieczki wrócili do domu.

Zdjęcie uczestników wycieczki

 • 69478556_2473140079589337_2031209086476877824_n

Zaproszenie na szkolenie z cyklu "DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA"

W związku z otrzymaną wiadomością z Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zamieszczamy informację nt. szkolenia z cyklu "DOBRY PROJEKT SZANSĄ NA NOWE DZIAŁANIA" pn. "PROO SZANSĄ NA ŁĄCZENIE DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ I ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY" - podnoszenie kompetencji i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Szkolenie odbędzie się 12 września w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, Plac Teatralny 2, patio B na parterze w godzinach od 10:00 do 15:00.

Informacja ZUS

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nt. "Ile emeryt i rencista może dorobić od września".

Informacja

 • Informacja ZUS 1 str
 • Informacja ZUS 2 str

Terminarz zebrań wiejskich

W miesiącu wrześniu na terenie Gminy Wielgie odbywać się będą zebrania wiejskie poświęcone rozdysponowaniu funduszu sołeckiego na rok 2020.

Terminarz zebrań

 • Schowek01

Informacja dla mieszkańców

Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą: "Czego nie należy wrzucać do kanalizacji".

Informacja

 • czego nie wrzucamy do kanalizacji

Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze

Od godz. 15:00 dnia 17.09.2019 do godz. 05:00 dnia 18.09.2019 przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie

 • silny wiatr

Lekcje z ZUS

W imieniu Organizatorów zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego „Lekcje z ZUS”, także w roku szkolnym 2019/2020. Będzie to już szósta edycja  programu, który kierowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych. Z roku na rok projekt cieszy się coraz większą popularnością. Do tej pory wzięło w nim udział blisko 230 tysięcy uczniów z ponad 1400 szkół.

Lekcje z ZUS zawierają treści z podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach, m. in. technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec i technik ekonomista.

Uczyć o ubezpieczeniach społecznych jest łatwiej z naszą pomocą i dlatego:

 • przygotowaliśmy bezpłatne materiały edukacyjne dla nauczyciela i uczniów („Zeszyt nauczyciela” z płytą CD i „Zeszyt ucznia), gotowe scenariusze lekcji oraz stronę internetową zus.pl/edukacja,
 • zapewniamy indywidualne wsparcie eksperta ZUS – opiekuna merytorycznego projektu,
 • udostępnimy dodatkowe materiały informacyjne o ubezpieczeniach społecznych,
 • wystawimy nauczycielom zaświadczenia o udziale w projekcie edukacyjnym,
 • zaprosimy na szkolenia, konferencje, seminaria i wykłady z zakresu ubezpieczeń społecznych organizowane wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Uniwersytetami Pedagogicznymi.

Projekt ma swoją stronę na Facebooku, która zawiera wiele treści merytorycznych, które publikujemy kilka razy w tygodniu. Wśród nich można znaleźć m.in.:

 • ciekawostki na temat ubezpieczeń społecznych i ZUS,
 • animacje poradnikowe,
 • infografiki i dane liczbowe,
 • fakty i mity o ubezpieczeniach,
 • relacje z wydarzeń edukacyjnych, które organizuje ZUS,
 • materiały partnerów medialnych np. Bryk.pl, Interia.pl.

Grafiki opisujemy w taki sposób, aby mogły korzystać także osoby, które używają czytników ekranu (niedowidzący i niewidomi). 

Jesteśmy również na  YouTube - na kanale ”Elektroniczny ZUS”.

Wszystkie materiały dydaktyczne do Lekcji udostępniliśmy też w wersji elektronicznej na: www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/materialy-uzupelniajace

„Lekcje z ZUS” objęli honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zwieńczeniem „Lekcji z ZUS”  jest Olimpiada  „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”Od 2014 r. wzięło w niej udział ponad 118 tys. uczniów z ponad 1000 szkół.

Olimpiada jest trzyetapowa (szkolna, regionalna i centralna). Na uczestników etapu centralnego czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe  (laptopy, tablety, czytniki e-booków) oraz indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe. Laureaci z miejsc I – IV otrzymują indeksy Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji Bożena Maria Wankiewicz, telefonicznie pod numerami 56 6109313, 502007756 lub elektronicznie pod adresem: bozena.wankiewicz@zus.pl Na ten adres e-mail prosimy przesłać zgłoszenie do projektu wraz z informacją, czy przesłać Państwu materiały dla nauczycieli i uczniów w formie papierowej i dla ilu uczniów. W formie elektronicznej dostępne są na stronie ZUS.

Termin zgłoszenia szkoły  do Olimpiady mija  15.11.2019r.

Zapraszam na  „Lekcje z ZUS” – warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych.

Joanna Karsznia

Koordynator ds. komunikacji społecznej  i edukacji

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Oddział w Bydgoszczy
 • Wydział Organizacji i Analiz
 • Ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszczy
 • tel. 52 34-18-124; 502 007 721

 

 

           

Informacja

Informacja w sprawie oceny wiarygodności informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego oraz instrukcja alarmowa- zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej.

Konkurs "Pomysłowy witacz dożynkowy 2019"

Do 25 września czekamy na zgłoszenia gmin z województwa w konkursie na najciekawszy witacz dożynkowy w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 roku.

- Konkurs jest skierowany do wszystkich sołectw z województwa kujawsko-pomorskiego, a jego ideą jest zachowanie tradycji budowania na wsiach słomianych scenografii przy drogach publicznych i na skwerach w okresie dożynek oraz aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania i kreowania wizerunku swojej miejscowości. Zapraszam gminy do udziału w konkursie – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonywać gminy województwa kujawsko-pomorskiego. Do konkursu gmina może zgłosić tylko jedno sołectwo, a sołectwo może zgłosić do konkursu tylko jeden witacz dożynkowy. Po wyłonieniu laureatów konkursu gminy na terenie których znajdują się zwycięskie sołectwa otrzymają z nagrodę finansową.

W regulaminie konkursu znajdują się wszystkie istotne informacje oraz karta zgłoszenia, na którą czekamy w terminie do 25 września 2019 r. Zgłoszenia można składać drogą elektroniczną na adres rw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl.

Szczegółowych informacji na temat organizacji konkursu udziela:

Departament Rolnictwa i Geodezji,
ul. Targowa 13/15
87-100 Toruń

Klaudia Otręba, e-mail: k.otreba@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934

Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pokmorskie.pl, tel. 56 62 15 934

Departament Rolnictwa i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Informacja ZUS

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne seminaria w ramach Tygodnia Przedsiębiorcy:

1)      Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: mam z tego tytułu świadczenia – 23.09.2019, godz. 09:00 – 10:00, w siedzibie Inspektoratu ZUS w Lipnie, ul. Mickiewicza 43,

2)      Zatrudniam legalnie – współpraca ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych, 24.09.2019, godz. 09:00 -10:00, w siedzibie Inspektoratu ZUS w Lipnie, ul. Mickiewicza 43,

3)      Ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu składek – 25.09.2019, godz. 09:00 -10:00, w siedzibie Inspektoratu ZUS w Lipnie, ul. Mickiewicza 43,

4)      Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne – 26.09.2019, godz. 09:00 – 10:00, w siedzibie Inspektoratu ZUS w Lipnie, ul. Mickiewicza 43.

5)      Elektroniczny ZUS dla początkujących-27.09.2019, godz. 09:00-10:00, w siedzibie Inspektoratu ZUS w Lipnie, ul. Mickiewicza 43,

Zapisy na seminaria przyjmujemy do 20 września 2019 r. pod numerem telefonu 56 610 93 12.

W dniu 24.09.2019 r. w godz. 09:00 – 10:00, w siedzibie Inspektoratu dyżur ekspercki pełnić będzie przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, natomiast w dniu 26.09.2019w godz. 09:00 – 10:00 przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Lipnie.

 

Bożena Maria Wankiewicz

Oddział ZUS w Toruniu

Moje stypendium

Fundacja Dobra Sieć od ponad 10 lat aktywnie działa na rzecz popularyzacji wiedzy o różnorodnych możliwościach wsparcia wśród młodych ludzi.

Załączniki

 • Schowek01
 • grafika

Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na 13 października 2019r. 

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "CO ZROBIĆ, ABY ZAGŁOSOWAĆ?"

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "CO ZROBIĆ, ABY ZAGŁOSOWAĆ?" (język polski migowy)

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK GŁOSOWAĆ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA?"

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK GŁOSOWAĆ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA?" (język polski migowy)

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA?" (język polski migowy)

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019: "JAK GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE?" (język polski migowy)

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Wielgiem informuje, że w dniach od 21.10.2019r. do 25.10.2019r.,  zostaną zorganizowane bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD i RTV oraz zużytych opon samochodowych i motorowerowych.

Informacja o zbiórce

 • zbiórka sprzętu

„Konsultacje dotyczące Programu współpracy na rok 2020”

 

W związku z realizacją ustawy z działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 poz. 688) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwali po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy roczny program współpracy na 2020 r. do 30 listopada 2019r.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Wielgie do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu dokumentu pn.: Roczny program współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020. Konsultacje inicjowane są przez Wójta Gminy Wielgie zgodnie z uchwałą Nr XLVI/292/10 Rady Gminy Wielgie z dnia 27 października 2010r.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2020 r. Uwagi i opinie zaprezentowane w trakcie konsultacji uwzględniane będą przy podejmowaniu decyzji, ale nie będą wiążące.

Uwagi prosimy wnosić w oparciu o załączony Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Wielgie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020” na załączonym formularzu w dniach 30.09.2019. – 16.10.2019 r.

Uwagi prosimy kierować na adres Gminy Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie z dopiskiem „Konsultacje dotyczące Programu współpracy na rok 2020”.

http://bip.wielgie.pl/konsultacje-rocznego-programu-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2020-rok/

 

Świadczenia pieniężnego dla inwalidów wojennych

Świadczenia pieniężne dla inwalidów wojennych oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 października 2019 r. będzie realizowała przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 752).

Ustawa zakłada m.in.:

 1. przyznanie inwalidom wojennym, obok przysługującej im renty inwalidzkiej, dodatku pieniężnego w kwocie 850 zł, waloryzowanego na zasadach i w terminach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z FUS,

 2. podwyższenie kwoty świadczenia pieniężnego dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla (…) – wszyscy uprawnieni żołnierze przymusowo zatrudniani będą otrzymywać świadczenie w kwocie maksymalnej, wynoszącej obecnie 222,01 zł,

 3. przyznanie dodatku kompensacyjnego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

 4. przyznanie ryczałtu energetycznego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

 5. przekazywanie przez organy emerytalno-rentowe świadczeń pieniężnych zamieszkałym za granicą inwalidom wojennym i wojskowym, żołnierzom przymusowo zatrudnianym, osobom deportowanym i wywiezionym do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR – na ich wniosek.

W związku z tym od 1 października 2019 r. Kasa będzie przyznawała, podwyższała i wypłacała wraz z pobieraną emeryturą/rentą ww. świadczenia pieniężne, z wyrównaniem za okres od  1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r. W przypadku, gdy prawo do świadczeń pieniężnych powstało w okresie od  1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r., Kasa wypłaci wyrównanie od miesiąca, w którym zostało ustalone prawo do tych świadczeń.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Konkurs "Moja Wizja Zero" - przedłużenie terminu nadsyłania prac

Informujemy, że termin konkursu na najlepszy film na temat prewencji w rolnictwie został przedłużony do dnia 31 października 2019 r.

Telefoniczny dyżur ekspercki pracownika ZUS

Oddział  ZUS w Toruniu zaprasza  do skorzystania z porad ekspertów Zakładu podczas dyżuru telefonicznego nt. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Podczas dyżuru  będzie można zasięgnąć informacji m.in w zakresie komu przysługuje to świadczenie, jakie należy spełnić warunki oraz jakie należy przedłożyć dokumenty ubiegając o to świadczenie.

Eksperci dyżurować będą 8 października br. w godz. 11:00 – 13:00, pod nr tel.  56 610 93 12.

Bożena Maria Wankiewicz

Oddział ZUS w Toruniu

 • logo

Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Wielgie aktualizuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wielgie na lata 2016-2020 z perspektywą wykonania do roku 2023 (LPR). Jest to bardzo ważny dokument, od którego zapisów będzie zależało to, na co zostanie wydana znacząca ilość środków UE przewidziana w okresie programowania 2014-2020 dla gminy.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie na załączonym formularzu wszelkich uwag do zaprezentowanego programu rewitalizacji.

Prośbę kierujemy przede wszystkim do mieszkańców gminy, właścicieli nieruchomości w gminie, a także użytkowników wieczystych i osób zarządzający nieruchomościami, podmiotów prowadzących/planujących rozpocząć działalność gospodarczą lub społeczną, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organów władzy publicznej.

Każdy wypełniony kwestionariusz jest dla nas bardzo cenny i będzie wykorzystany w aktualizacji programie.

Kwestionariusze ankiety należy składać do dnia 04.11.2019r. do godz. 12:00

Krótszy dzień pracy Urzędu

INFORMACJA

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu

31 października 2019r. (czwartek)

Urząd Gminy w Wielgiem

czynny będzie do godz. 13:00

natomiast punkt kasowy do godziny 12:00.

Ocena jakości wody

Pismem z dnia 05.11.2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Wielgie odpowiada wymaganiom jakości wody ze względu na skład fizyko - chemiczny i mikrobiologiczny. W związku z powyższym woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Informacja dotycząca elektronicznych wniosków o świadczenie uzupełniające

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 31.10.2019 r. na stronie www.krus.gov.pl dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Informacja KRUS

 • Schowek01

Obchody Święta Niepodległości

Wójt Gminy Wielgie oraz Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie zapraszają na uroczyste obchody Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2019 roku o godz. 14:15.

Plakat

 • plakat

Informacja dotycząca nowych kwot przychodu

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 grudnia 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2019 r. ulegają zmianie kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2019 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 452 zł 20 gr,

 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6 411 zł 10 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 listopada 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2019 r. (4 931 zł 59 gr).

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2019 r. /M.P. z dnia 14 listopada 2019 r. poz. 1072/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18 sierpnia 2019 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2019 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 21 listopada 2019 r. poz.1128/.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Zapraszamy rolników na szkolenie uzupełniające

W dniu 04.12.2019r. o godzinie 9:00 w sali Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie, przy ul. Starowiejskiej 81 (remiza OSP), odbędzie się szkolenie uzupełniające dla rolników odnośnie "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego". Szkolenie organizowane jest przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z doradcą Magdaleną Włodarską - Kasiuk pod nr. tel. 723 331 405

Informacja dotycząca "Programu konopnego"

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich wraz z Kujawsko - Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaprasza na spotkanie informacyjne nt. "Programu konopnego", które odbędzie się 17 grudnia 2019 roku o godz. 10:00 w Minikowie.

Plakat

 • program konopny

Program stypendialny Horyzonty

Horyzonty to szerokie wsparcie dla uczniów z małych miejscowości oraz rodzin o skromnych dochodach, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach. Stypendyści Horyzontów angażują się społecznie, trzymają się razem, dbają o rozwój osobisty w szkole i poza szkołą.

Notatka prasowa oraz plakat

 • notatka prasowa
 • plakat
 • baner

Odbędą się spotkania dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe serdecznie zaprasza na spotkania z mieszkańcami, dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju.

Informacja o spotkaniach

 • executive assistant (1)

Dofinansowanie utylizacji azbestu na 2020 rok

Informujemy mieszkańców gminy Wielgie o możliwości otrzymania dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych bądź gospodarczych w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019-2020 WFOŚiGW w Toruniu. Dofinansowanie w 2020 r. będzie wynosiło 100% kosztów kwalifikowanych.

Okólnik

 • Okólnik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty na dostawę materiałów dydaktycznych w placówkach oświatowych Gminy Wielgie, na potrzeby realizacji projektu pn. "Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie - 10.2.2 Kształcenie ogólne, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

24 grudnia dniem wolnym od pracy w Urzedzie Gminy

Uprzejmie informujemy, że dzień 24.12.2019r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Wielgiem.

Informacja

 • Dzień wolny za odpracowaniem

Dołącz do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dołącz do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i skorzystaj z pomocy w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) oraz kompleksowej obsługi inwestycyjnej.

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

Celem kampanii społecznej "Czyszczone kominy to mniejszy smog" jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze na paliwo stałe, ciekłe i gazowe.

Komunikat

 • komunikat str 1
 • komunikat str 2

Bezpłatne szkolenie z wypełniania ofert w generatorze ofert WITKAC

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z organizatorem - Stowarzyszeniem CHWYTAJ DZIEŃ zaprasza przedstawicieli NGO z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na ostatnie spotkanie w ramach  cyklu szkoleniowo-doradczego  „WIEMY BO CHCEMY”.

Przełom roku to zawsze w naszych organizacjach gorączkowy czas na pomysły nowych działań, na zastanawianie się – jak nasze idee przełożyć na czyny. Na naszych spotkaniach poznawaliśmy m.in.  zasady logiki projektowej – czas teraz więc wdrożyć naukę w realia. Nasze ostatnie spotkanie w ramach cyklu szkoleniowo-doradczego „WIEMY BO CHCEMY” – kończymy więc praktyczną nauką obsługi generatora ofert edycji 2020, w którym aplikować będziemy chcąc pozyskać fundusze z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszamy więc na szkolenie z GENERATORA OFERT, które odbędzie się we wtorek, 17 grudnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, w sali plenarnej nr 215, w godzinach od 10.00 – 13.00. Szkolenie prowadzić będzie specjalistka w zakresie koordynacji projektów, trenerka z zakresu zarządzania projektem, logiki projektowej, obsługi generatorów wniosków, ekspert konkursów FIO – Hanna Brzuszczak.

Szkolenie realizowane jest w ramach zadania publicznego „WIEMY BO CHCEMY – cykl spotkań szkoleniowo-doradczych dla organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego”, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie obejmuje cykl szkoleń, konsultacji i poradnictwa dla środowiska NGO z obszaru naszego województwa. Szkolenia i konsultacje są bezpłatne.

 Adresaci szkolenia: członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, lokalni aktywiści, przedstawiciele JST – z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o wypełnienie i przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: chwytajdzien@protonmail.com, do dnia 15 grudnia 2019 roku.

Kontakt: tel.: 693 518 219, e-mail: chwytajdzien@protonmail.com

Formularz zgłoszenia

Zakończono inwestycję

Gmina Wielgie zakończyła inwestycję pod nazwą Przebudowa części drogi nr 170807C Witkowo – Czarne oraz części drogi nr 170834C Gołąbki – Nowa Wieś. W ramach inwestycji wykonano 995 m drogi w technologii nawierzchni bitumicznej, z czego do długości 450 m, inwestycja była współfinansowana przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Całkowita wartość zadania wyniosła 475.359,64 zł.

Wartość budowy odcinka 450 m wyniosła 210.932,63 zł, z czego 43.200,00 zł stanowi dotację z budżetu województwa Kujawsko – Pomorskiego. Dotacja z budżetu województwa pokryła 20,48% kosztów inwestycji.

Środki przekazane Gminie Wielgie pochodzą z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Droga Nr 170 807C Witkowo - Czarne

 • droga Witkowo

Ankieta dla przedsiębiorców

Assistant Professor Warsaw School of Economics Collegium of Business Administration Institute of Enterprise zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie w realizacji badania ankietowego, którego głównym celem jest ocena stopnia zadowolenia przedsiębiorców z pomocy oferowanej im przez instytucje publiczne w województwie kujawsko-pomorskim, a także rozpoznanie oczekiwań przedsiębiorców w tym zakresie.

Niniejsze przedsięwzięcie wpisuje się w projekt badawczy GOSPOSTRATEG – „Regiogmina” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego efektem będzie m.in. wdrożenie innowacyjnego podejścia do stymulowania przedsiębiorczości w gminie za pomocą odpowiednio skomponowanego zestawu instrumentów wsparcia.

W wyniku badania ankietowego, zostanie określone zapotrzebowanie przedsiębiorców na pomoc, co w kolejnej kroku pozwoli na wypracowanie instrumentów dedykowanych mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, a następnie ich wdrożenie.

Pragniemy przy tym zaznaczyć, że te gminy, które zdecydują się pośredniczyć w kontakcie zespołu badawczego z przedsiębiorstwami, będą mogły liczyć na udział w drugiej fazie projektu – tj. implementacji opracowanych rozwiązań (więcej informacji w załączniku).

Nasza prośba dotyczy kontaktu z mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz udostępnienia im linka do ankiety elektronicznej   w sposób praktykowany i uznawany za skuteczny (dedykowana korespondencja, newsletter, informacja w oficjalnym portalu internetowym gminy itd.).

Badanie rozpoczęło się 6.12.2019 i potrwa do 27.12.2019 do godz. 23:59.
 

Aby wypełnić ankietę, przedsiębiorstwo powinno skorzystać z poniższego linku: https://limesurvey.sgh.waw.pl/index.php/186866?lang=pl

Życzenia

Życzenia

 • życzenia na stronę

Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 roku

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Lipnowskiego  w 2020 roku.

Informacja

 • Informacja str. 1
 • Informacja str. 2
 • Informacja str. 3

Informacja KRUS dotycząca rozliczenia podatku dochodowego

KRUS informuje, że jak co roku - w zdecydowanej większości przypadków - rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę.

Informacja

 • Informacja KRUS str 1
 • Informacja KRUS str 2

IV edycja konkursu "Wybieram wybory"

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze organizuje IV edycję Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym" wybieram Wybory", przeznaczonego dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Plakat

 • Schowek01

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny

Dnia 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas 3-7 szkół podstawowych. To konkurs o odpadach i o tym dlaczego tak ważna jest ekokoncepcja: ułatwia prawidłowy odzysk i recykling urządzeń AGD RTV wszechobecnych w naszym codziennym życiu.

Informacje o konkursie

 • Schowek01
 • plakat z kuratoriami A3

Dotacja na azbest 2019

Gmina Wielgie w 2019 r. uzyskała 100 % dotację na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie”.

Informacja

 • azbest na stronę

Przedsiębiorco sprawdź czy możesz skorzystać z „Małego ZUS-u”

Od stycznia 2020 roku część przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z tzw. „małego ZUS-u” i opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne, uzależnione od przychodu.

Informacja ZUS

 • Informacja ZUS str. 1
 • Informacja ZUS str. 2

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Wielgie odpowiada wymaganiom jakości wody ze względu na skład fizyko - chemiczny i mikrobiologiczny i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena jakości wody

 • ocena wody

Krótszy dzień pracy Urzędu

31 grudnia 2019 roku Urząd Gminy Wielgie czynny będzie do godziny 13:00 a kasa do godziny 10:00.

Informacja

 • urząd bedzie czynny krócej
Przejdź do początku strony