Przejście do sekcji:

Treść strony - Środowisko

Informacja dla rolników dotycząca usuwania folii rolniczych

Gmina Wielgie planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, celem zgłoszenia swojego udziału w programie priorytetowym "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej".

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Wielgiem informuje, że zostaną zorganizowane bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Akcja "Sprzątanie Świata 2019"

Gmina Wielgie przyłączyła się do XXVI edycji akcji Sprzątanie Świata pod hasłem: "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy !"

Akcja „Sprzątanie Świata" odbędzie się 20 września 2019 roku. Dla wszystkich uczniów przedszkoli i szkół, którzy wezmą udział w akcji zostaną rozdysponowane worki oraz rękawiczki.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie zapewniło bezpłatny transport odpadów na składowisko oraz worki do segregacji odpadów.


Zapraszamy do czynnego udziału!

Wstępna lista zakwalifikowanych osób - EKOPIEC 2018

WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIA WYMIANY ISTNIEJĄCEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA W RAMACH PROGRAMU EKOPIEC NA TERENIE GMINY WIELGIE

Dnia 23 marca 2018 r. zakończono nabór wniosków na dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym. O dofinansowanie ubiegało się 33 mieszkańców Gminy. Po wnikliwym rozpatrzeniu wniosków wybrano 10, które spełniły wszystkie wymogi formalne. Głównym kryterium wyboru była powierzchnia zgłoszonego budynku. W związku z ochroną danych osobowych Wójt Gminy Wielgie zastrzega sobie prawo do utajnienia danych osób, które skorzystają z dotacji na wymianę pieca.

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Tytuł obiektu: Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w istniejących budynkach – Program EKOpiec 2018

Ogłoszenie
Wójta Gminy Wielgie

Wójt Gminy Wielgie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.
Podstawą ogłoszonego naboru wniosków jest Program Priorytetowy EKOpiec 2018 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Goapsodarki Wodnej w Toruniu oraz Uchwała Nr XLII/254/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 22.02.2018 r.

Zbiórka odpadów wielogabarytowych

Urząd Gminy w Wielgiem informuje, że w niżej podanych terminach i miejscowościach zorganizowane zostaną bezpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych, AGD, RTV oraz zużytych opon samochodowych i motorowerowych z wyłączeniem opon pojazdów rolniczych i samochodów dostawczych oraz ciężarowych.

Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników

ZAWIADOMIENIE

O KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ( SZAMB ) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Wielgie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne ( szamb ) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informacja dla właściceli domków letniskowych

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe na terenie Gminy Wielgie


Od 1 stycznia 2018r. dla wszystkich właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe przestanie obowiązywać ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/204/2017 Rady Gminy Wielgie z dnia 29 czerwca 2017 r.

Sprzątanie świata 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Sprzątanie Świata”, która ma miejsce w Polsce już 24 raz. W tym roku akcja „Sprzątanie Świata - Polska” rusza pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce".

Celami tegorocznej akcji jest: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

APEL do hodowców drobiu

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa również człowiek. Poniżej zamieszczamy podstawowe zasady postępowania.

Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnego odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Wielgie na 2017 rok

Informuje się mieszkańców Gminy Wielgie, że została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym "HETMAN" Sp. zo.o. z siedzibą Florianów 24 – Zakład Utylizacji w Olszówce gmina Golub Dobrzyń na nieodpłatny odbiór odpadów zwierzęcych ( padliny ), które wymagają odpowiedniego unieszkodliwienia.

ZBIÓRKA ODPADÓW

ZBIÓRKA ODPADÓW - Urząd Gminy w Wielgiem informuje, że w niżej podanych terminach i miejscowościach zorganizowane zostaną bezpłatne zbiórki odpadów AGD, RTV oraz zużytych opon samochodowych i motorowerowych.
Przejdź do początku strony