Przejście do sekcji:

Treść strony - Jak załatwić sprawy urzędowe

Załatwianie spraw w urzędzie

Wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej następuje z chwilą złożenia do siedziby Urzędu Gminy w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, podania, wniosku lub z urzędu.

 

Podania i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

Sprawy w Urzędzie Gminy Wielgie są załatwiane za pośrednictwem stanowisk pracowniczych przydzielonych do poszczególnych referatów urzędu. Każde ze stanowisk zajmuje się prowadzeniem określonej grupy spraw.

 

Procedury załatwiania spraw

 

Przed złożeniem podania warto zapoznać się z informacjami zwartymi w kartach usług publicznych  publikowanych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy w Wielgiem w menu przedmiotowym "Procedury złatwiania spraw"  Na kartach zamieszczone są szczegółowe informacje na temat sposobu załatwiania poszczególnych spraw, m.in.: podstawy prawne, wymagane dokumenty, terminy, opłaty, kontakt z właściwym referatem . Jako załączniki do kart informacyjnych dostępne są też do pobrania i wydruku formularze, które umożliwiają złożenie podania czy wniosku.

Przejdź do listy procedur załatwiania spraw.

Załatwianie spraw drogą elektroniczną Gminny System Komunikacji Online,

Przygotowaliśmy dla Państwa Gminny System Komunikacji Online, dzięki któremu mogą Państwo uzyskać przez Internet dostęp do informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzić aktualny stan zobowiązań i dokonać ich płatności. System umożliwia przesyłanie dokumentów i wniosków do Urzędu, dzięki temu sprawy będą mogli Państwo załatwiać w dogodnym dla siebie czasie, 24 godziny na dobę, bez wychodzenia z domu. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich, aby móc w pełni korzystać z jego funkcjonalności niezbędne jest założenie bezpłatnego Profilu Zaufanego, czyli podpisu elektronicznego, który zastępuje podpis tradycyjny. 

Serwis dostępny jest pod adresem - https://eurzad.wielgie.pl

Link do :Gminnego Systemu Komunkacji Online

 

 

Pozostałe systemy umożliwiające załatwianie spraw drogą elektroniczną.

Za pomocą systemów internetowych, takich jak:

- Gminny System Komunkacji Online - https://eurzad.wielgie.pl

- elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP2 - https://epuap.gov.pl,

- elektroniczna platforma Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG - https://prod.ceidg.gov.pl

- elektronicznego systemu gospodarowania odpadami  ESOG.PL - https://wielgie.esog.pl

- dedykowanej  elektronicznej  skrzynki podawczej e-Urząd - http://eurzad.mojregion.info

możliwe jest załatwienie elektronicznie kilkudziesięciu rodzajów spraw prowadzonych przez Urząd Gminy Wielgie .

W celu złożenia pisma lub wniosku przez internet konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP lub dedykowanej skrzynki podawczej na platformie e-Urząd:

ePUAP - https://epuap.gov.pl

e-Urząd - http://eurzad.mojregion.info

W  każdym przypadku chcąc załatwić sprawę całkowicie przez internet  konieczne jest  posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub darmowego profilu zaufanego utworzonego na platformie ePUAP2.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Wielgie

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronach:

- elektroniczna platforma usług administracji publicznej ePUAP2 - https://epuap.gov.pl,

- elektroniczna platforma Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG - https://prod.ceidg.gov.pl

- elektronicznego systemu gospodarowania odpadami  ESOG.PL - https://wielgie.esog.pl

- dedykowanej  elektronicznej  skrzynki podawczej e-Urząd - http://eurzad.mojregion.info

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: gmina@wielgie.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. 

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:30 – 15:30 do Sekretariatu Urzędu Gminy w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie: na następujących nośnikach danych:

Pamięć masowa USB 1.1 /2.0 /3.0

Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych Urzędu Gminy Wielgie 

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Akceptowalne formaty załączników to:

DOC, RTF

ODS, ODT

XLS

CSV

TXT

GIF, TIF, BMP, JPG

PDF

ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Przejdź do początku strony