Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego w 2023 roku

Zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego w 2023 roku

W 2023 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju (w 2022 r. – 1,00 zł).
Oznacza to, że w 2023 r. procent rolny może uzyskać:
    • 132 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych (w miejsce 110 zł w 2022 r.),
    • 48 zł (40 x 1,20 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła (w miejsce 40 zł w 2022 r.).

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
    • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
    • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

    • niezbędne jest przedłożenie wraz z wnioskiem zaświadczenia o DJP za 2022 r. z ARiMR w przypadku posiadania bydła

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
3 - 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Termin wypłaty może ulec zmianie w zależności od wpływu środków na realizację zadania.

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego w 2023r.

  • Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego w 2023 roku

Wróć

Przejdź do początku strony