Przejście do sekcji:

Treść strony - Program Czyste Powietrze

Ogłoszenie o zmianie Programu Priortytetowego „CZYSTE POWIETRZE” 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

,,CZYSTE POWIETRZE”

,,CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zmiana godzin otwarcia Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego

W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

    Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: https://www.wfosigw.torun.pl/

Informacja o czujnikach jakości powietrza w Gminie Wielgie

Szanowni Mieszkańcy
Od czerwca 2021 r, możecie śledzić jakość powietrza w gminie Wielgie.
Czujnik jakości powietrza oraz wyświetlacz zainstalowane zostały na budynku Urzędu Gminy Wielgie. W najbliższym czasie zostaną zainstalowane kolejne 3 czujniki na budynkach szkół zlokalizowanych na terenie gminy tj. w Czarnem, Wielgiem i Zadusznikach.
Wyniki jakości powietrza są podawane w czasie rzeczywistym. Możecie je Państwo odczytywać za pośrednictwem strony internetowej naszepowietrze.pl oraz aplikacji mobilnej Syngeos – dostępnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS lub za pośrednictwem strony internetowej urzędu– widget prezentujący wyniki znajduje się po prawej stronie w zakładce „Czyste powietrze”.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Już 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Wielgie uruchomiony został Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Rządowego Pragramu Priorytetowego "Czyste Powietrze". W Punkcie jest mozliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" oraz jego złożenia. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Wielgie uruchomiony został Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Rządowego Pragramu Priorytetowego "Czyste Powietrze". W Punkcie jest mozliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" oraz jego złożenia. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Kampania społeczna pn. "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj"

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza plonie. Czad zabija. Żyj!"
Kampania społeczna "Sadza plonie. Czad zabija. Żyj!" organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego, TVP3 Kraków jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog" oraz "Zaproś kominiarza". Podsumowanie poprzedniej edycji Kampanii Społecznej „Sadza plonie. Czad zabija. Żyj!" odbyło się 2 maja 2022 r. w Ryglicach podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.
Przejdź do początku strony