Przejście do sekcji:

Treść strony - Program Czyste Powietrze

Zmiana godzin otwarcia Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego

W Punkcie jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

    Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu: https://www.wfosigw.torun.pl/

Informacja o czujnikach jakości powietrza w Gminie Wielgie

Szanowni Mieszkańcy
Od czerwca 2021 r, możecie śledzić jakość powietrza w gminie Wielgie.
Czujnik jakości powietrza oraz wyświetlacz zainstalowane zostały na budynku Urzędu Gminy Wielgie. W najbliższym czasie zostaną zainstalowane kolejne 3 czujniki na budynkach szkół zlokalizowanych na terenie gminy tj. w Czarnem, Wielgiem i Zadusznikach.
Wyniki jakości powietrza są podawane w czasie rzeczywistym. Możecie je Państwo odczytywać za pośrednictwem strony internetowej naszepowietrze.pl oraz aplikacji mobilnej Syngeos – dostępnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS lub za pośrednictwem strony internetowej urzędu– widget prezentujący wyniki znajduje się po prawej stronie w zakładce „Czyste powietrze”.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Już 1 lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Wielgie uruchomiony został Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Rządowego Pragramu Priorytetowego "Czyste Powietrze". W Punkcie jest mozliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" oraz jego złożenia. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Wielgie uruchomiony został Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Rządowego Pragramu Priorytetowego "Czyste Powietrze". W Punkcie jest mozliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" oraz jego złożenia. Wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.
Przejdź do początku strony