Przejście do sekcji:

Treść strony - Środowisko

Informacja dla rolników dotycząca usuwania folii rolniczych

Gmina Wielgie planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, celem zgłoszenia swojego udziału w programie priorytetowym "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej".

Wójt Gminy informuje, iż celem złożenia wniosku o dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia, na terenie gminy Wielgie zostanie przeprowadzona inwentaryzacja ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.: folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, Big-bagów.

W przypadku dużego zainteresowania programem Gmina Wielgie złoży wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW, a po otrzymaniu dofinansowania w zależności od wielkości zamówienia zostanie skierowane zapytanie o cenę lub ogłoszony zostanie przetarg.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy prowadzący gospodarstwo rolne na terenie gminy Wielgie, zamierzający skorzystać z pomocy zobowiązani są złożyć stosowny formularz w Urzędzie Gminy Wielgie, przy ul. Starowiejskiej 8, w nieprzekraczalnym terminie do 04 grudnia 2019 r. Wzór wniosku do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy, w pokoju nr 10. Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy w Wielgiem, pokój nr 10 oraz pod nr telefonu (54-289-73-80 wew. 50)

 

Wróć

Przejdź do początku strony