Przejście do sekcji:

Treść strony - Środowisko

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w istniejących budynkach – Program EKOpiec 2018

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Wielgie

Wójt Gminy Wielgie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.
Podstawą ogłoszonego naboru wniosków jest Program Priorytetowy EKOpiec 2018 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Goapsodarki Wodnej w Toruniu oraz Uchwała Nr XLII/254/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 22.02.2018 r.
Wnioski muszą spełniać kryteria i warunki określone w Programie i Uchwale, o których mowa wyżej.
Dokumenty programu priorytetowego dostępne są na stronie www.wfosigw.torun.pl, a uchwała Rady Gminy Wielgie na bip.wielgie.pl oraz w urzędzie Gminy Wielgie, pokój nr 8.
Kontakt telefoniczny w sprawie naboru wniosków tel. 54 289 73 80 wew. 44 p. Agnieszka Orłowska-Olewińska.
Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wielgie – pokój nr 18, w dni robocze od 5 marca do 23 marca 2018 roku, w godzinach od 7:30 do 15:30.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu prawa własności/współwłasności/użytkowania wieczystego budynku/lokalu wykorzystywanego w całości na własne potrzeby mieszkaniowe.
Druk wniosku do pobrania ze strony internetowej www.wielgie.pl lub w Urzędzie Gminy Wielgie, pokój nr 8.
Łączna wysokość dofinansowania ( dotacji ) w ogłoszonym naborze wniosków będzie wynosiła 4.000,00 zł do wymiany jednego źródła ciepła, tj. 2.000,00 zł WFOŚiGW i 2.000,00 zł Gmina Wielgie.
Całkowita łączna kwota na dofinansowanie w ogłoszonym naborze wniosków będzie wynosiła 40.000,00 zł, tj. 20.000,00 zł z WFOŚiGW i 20.000,00 z Gminy Wielgie.

Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania. Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu priorytetowego EKOpiec2018.

Ogłoszenie umieszczono na BIP
i stronie internetowej UG Wielgie
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty
przez sołtysów na tablicach
ogłoszeń poszczególnych sołectw
dnia 23.02.2018 r.

Wróć

Przejdź do początku strony