Przejście do sekcji:

Treść strony - Środowisko

Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnego odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Wielgie na 2017 rok

Informuje się mieszkańców Gminy Wielgie, że została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Przemysłowo-Handlowym "HETMAN" Sp. zo.o. z siedzibą Florianów 24 – Zakład Utylizacji w Olszówce gmina Golub Dobrzyń na nieodpłatny odbiór odpadów zwierzęcych ( padliny ), które wymagają odpowiedniego unieszkodliwienia.

"Odpady pochodzenia zwierzęcego" należy przez to rozumieć zwłoki zwierząt ( lub ich części ) powstające w gospodarstwach rolnych na terenie gminy.

Jednostkowe zapotrzebowanie na wywóz odpadów pochodzenia zwierzęcego z gospodarstw proszę zgłaszać telefonicznie pod nr:

- 0-24 282 16 53;

- 0-56 683 25 62;

- 662 041 241

Wróć

Przejdź do początku strony