Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ocena okresowa przydatności wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z Wodociągu Publicznego Wielgie, gm. Wielgie odpowiada wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko - chemiczny i mikrobiologiczny. W związku z powyższym: woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

  • data: 2024-04-19

Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

  • Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi
    • data: 2024-04-19
  • data: 2024-04-19

Wróć

Przejdź do początku strony