Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

Protokół
z przebiegu konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Wielgie na lata 2024-2030.

W okresie od dnia 07 marca 2024 r. do dnia 13 marca 2024 r. odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Wielgie na lata 2024–2030. Przeprowadzono je zgodnie z Zarządzenie Nr 23/2024 Wójta Gminy Wielgie z dnia 07 marca 2024 r.
Celem konsultacji było zebranie opinii, propozycji i uwag na odpowiednim formularzu konsultacyjnym stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia. Zarządzenie wraz z projektem uchwały, załącznikiem Programu i formularzem ankiety udostępnione zostały    w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem (pokój pracowników socjalnych) oraz zamieszczone na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielgie oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem.
Wyznaczoną instytucją do przeprowadzenia konsultacji społecznych był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem.
Wypełniony formularz konsultacyjny można było składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgiem ul. Starowiejska 8 (wyznaczona w tym celu skrzynka), lub przesłać drogą elektroniczną na adres: gopswielgie@pro.onet.pl (w tytule e-maila należało wpisać „Konsultacje społeczne Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Wielgie na lata 2024–2030” lub drogą korespondencyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie. 
W terminie i trybie określonym w Zarządzeniu Nr 23/2024 Wójta Gminy Wielgie z dnia 07 marca 2024 r. nie zostały zgłoszone żadne opinie, propozycje czy uwagi do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Wielgie       na lata 2024–2030.

Wróć

Przejdź do początku strony