Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Wielgie w 2024 r.
 Wójt Gminy Wielgie działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz § 4 Regulaminu Otwartego Konkursu stanowiącego załącznik do Zarządzenia 10/2024 Wójta Gminy z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2024 oraz Zarządzenia 16/2024 Wójta Gminy z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Blok zadaniowy

Koszt zadania

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

Ocena komisji w pkt.

1

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość”, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

 

- prowadzenie przez organizacje pozarządowe zajęć sportowych: aerobik.

- organizacja wydarzenia sportowego popularyzującego rozwój kultury fizycznej

 

 

16 920,00

 

14 480,00

 

14 480,00

 

35,67

Razem

16 920,00

14 480,00

14 480,00

 

Minimalna ilość punktów 25.

Wielgie dnia 19.02.2024 r. 

Informacja

  • Informacja dotycząca wyników otwartego konkursu ofert z zakresu upoeszechniania kultury fizycznej i sportu

Wróć

Przejdź do początku strony