Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ogłoszono konkursy na realizację zadań publicznych w 2024r

Wójt Gminy Wielgie informuje, iż na realizację zadań publicznych w roku 2024 zostały ogłoszone następujące konkursy: 
    1. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 2048 ze zm.) konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w 2024 roku, 
    2. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) konkurs  na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2024 roku.
Ogłoszenia o konkursach, regulamin oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się pod następującym adresem: https://bip.wielgie.pl/775,na-realizacje-zadan-publicznych

  • data: 2024-01-24

Informacja

  • Informacja dotycząca konkursów na realizację zadań publicznych w 2024r
    • data: 2024-01-24
  • data: 2024-01-24

Wróć

Przejdź do początku strony