Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Informacja dotycząca Programu "Czyste Powietrze"

,,CZYSTE POWIETRZE” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Wymiana starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, bardziej efektywne – to inwestycja w zdrowie i bezpieczne ciepło w domu, lepsza jakość powietrza i docelowo niższe wydatki, ponieważ nowoczesne urządzenia zużywają mniej paliwa.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Realizacja programu: lata 2018-2029
Dotacje są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Dla Gminy Wielgie jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ul. Fredry 8, 87 – 100 Toruń.
Program przewiduje dofinansowania na:
    • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
    • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
    • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
    • mikroinstalację fotowoltaiczną,
    • ocieplenie przegród budowlanych,
    • stolarkę drzwiową i okienną,
    • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
Forma dofinansowania: dotacja, dotacja z prefinansowaniem, dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.    

Więcej o programie: https://czystepowietrze.gov.pl
WFOŚiGW w Toruniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu

Dane liczbowe w gminie Wielgie:
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 289 szt.    
Liczba zawartych umów: 267 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 178 szt.
Kwota wypłaconych dotacji: 5 536 408,70 zł.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 
Programu Czyste Powietrze

Czynny w Urzędzie Gminy w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie, parter, pokój nr 2, tel.: 604-424-318.

Informacja

  • W lewym górnym rogu w niebieskim domku napis "Czyste powietrze zdrowy wybór", poniżej informacja nt. "Czystego Powietrza"
  • Informacja dotycząca programu "Czyste Powietrze" - str. 2

Wróć

Przejdź do początku strony