Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Szkoła w Zadusznikach otrzymała grant na projekt matematyczny

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach z inicjatywy pań Beaty Wyrzykowskiej i Jadwigi Dudzińskiej otrzymała grant na projekt matematyczny „MATEMATYKA OKNEM NA ŚWIAT”. Uczniowie klasy VII i VIII będą realizowali zajęcia Programu mPotęga z ramienia Fundacji Dobra Sieć - partnera Programu mPotęga. Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.
Projekt pokaże uczniom matematykę w nowoczesnym ujęciu, powiązanie tradycyjnej matematyki z modelowaniem w 3D. Planowane działania (m.in. warsztaty, konkursy) obejmują różnorodne metody aktywizujące uczniów zarówno zdolnych, jak i mających trudności w nauce. Wspólne wykonywanie działań wpłynie na integrację uczestników projektu.
Uczniowie rozwiną kompetencje w zakresie programowania. Poznają nowe programy komputerowe. Wykonają modele w aplikacjach i w 3D. Poznają zagadnienia związane ze sposobami oszczędzania, kredytem, pożyczką. Zostanie nawiązana współpraca z lokalnym bankiem KDBS. Uczniowie przygotują zadania w aplikacji.
 Planowane rezultaty to przede wszystkim podniesienie efektów kształcenia matematycznego, a dodatkowo wyposażenie uczniów w umiejętności programowania oraz posługiwania się aplikacjami komputerowymi podczas nauki matematyki. Oraz uświadamianie uczniom jak szerokie zastosowanie w praktyce ma matematyka.
Projekt  „MATEMATYKA OKNEM NA ŚWIAT” będzie realizowany w terminie wrzesień – grudzień 2023r.

Informacja

  • Informacja dotycząca grantu na projekt matematyczny, jaki otrzymała Szkoła Podstawowa w Zadusznikach

Wróć

Przejdź do początku strony