Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Komunikat dotyczący akcji szczepienia lisów

KOMUNIKAT
Kujawsko Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w okresie od 11 do 20 września 2023 roku na obszarze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski, radziejowski; pow. wąbrzeski: gm. Książki, gm. Dębowa Łąka, gm. Ryńsk; pow. toruński gm. Obrowo, gm. Lubicz, gm. Czernikowo) przeprowadzona będzie akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, polegająca na zrzutach z samolotów przynęt w postaci zielono- brunatnych batoników W kształcie kwadratu z wcięciami bocznymi, sporządzonych z masy mięsno-rybnej o długości ok. 4,5 cm i wysokości ok. 2 cm, zawierających zatopione w środku plastikowe pojemniczki (saszetki) ze szczepionką. Przynęty ze szczepionką będą wykładane na terenach niezabudowanych (lasy, pola, łąki, nieużytki) będących miejscami bytowania i żerowania lisów.
W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia akcji prosi się ludność o dostosowanie się i przestrzeganie poniższych zaleceń i wskazówek: ⇒ nie należy podnosić, dotykać i niszczyć napotkanych przynęt (przynęty 
dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy), 
⇒ nie należy wypuszczać swobodnie psów i kotów, a szczególnie nie należy wprowadzać tych zwierząt do lasów i na pola oraz nie organizować polowań z psami przez okres 3 tygodni od daty zrzucenia przynęt, 
⇒ nie organizować wieloosobowych wycieczek do lasu, szczególnie dzieci i młodzieży w trakcie prowadzenia zrzutów oraz przez okres 3 tygodni od daty zakończenia zrzutów przynęt, 
⇒ zgłaszać służbom epidemiologicznym lub medycznym (,,Sanepid", Szpital Zakaźny lub najbliższa Przychodnia) wszystkie ewentualne przypadki kontaktu ludzi ze szczepionką, a w przypadkach kontaktu bezpośredniego na otwarte rany, oczy, jamę ustną lub nos należy natychmiast przemyć miejsca eksponowane wodą z mydłem, 
⇒ zgłaszać służbom weterynaryjnym wszystkie ewentualne przypadki kontaktu 
zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami, 
⇒ prosi się o szczególne pouczenie o powyższych zasadach dzieci. 
Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - Wojciech Młynarek 

INFORMACJE I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZASAD POSTĘPOWANIA W TERENIE, NA KTÓRYM WYŁOŻONO PRZYNĘTY ZAWIERAJĄCE SZCZEPIONKĘ DOUSTNĄ  PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH.
UWAGA !
TEREN WYKŁADANIA PRZYNĘT ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE WYKŁADANE BĘDĄ NA OBSZARZE wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski, radziejowski; pow. wąbrzeski: gm. Książki, gm. Dębowa Łąka, gm. Ryńsk; pow. toruński gm. Obrowo, gm. Lubicz, gm. Czernikowo),

W OKRESIE od 11 do 20 września 2023 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOUSTNEGO UODPARNIANIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

    1. LIS jest głównym przenosicielem wścieklizny. Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów podjęta została akcja doustnego uodparniania populacji tych zwierząt poprzez wykładanie przynęt zawierających szczepionkę z żywym, osłabionym wirusem wścieklizny.
    2. Akcja uodparniania lisów przeciwko wściekliźnie prowadzona jest dwa razy w roku poprzez  zrzuty z samolotów przynęt zawierających szczepionkę.
    3. Zrzuty immunoprzynęt dokonywane są na obszarach niezabudowanych: lasy, pola, łąki, nieużytki, będących miejscami bytowania i żerowania lisów.
    4. Immunoprzynęty koloru zielono-brunatnego mają kształt kwadratu z wcięciami bocznymi (batoników) o długości ok. 4,5 cm i wysokości ok. 2 cm; wykonane z masy mięsno - rybnej, zawierają zatopione w środku plastikowe pojemniczki (saszetki) o pojemności ok. 2 ml z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie. Uodpornienie następuje po przegryzieniu przez lisa przynęty a tym samym pojemniczka ze szczepionką, która rozlewa się na błony śluzowe jamy ustnej zwierzęcia.
    5. Szczepionka jest dopuszczona do uodparniania wyłącznie lisów, dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
    6. Przynęty dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy.

WSKAZÓWKI
DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH WYKŁADANE SĄ IMMUNOPRZYNĘTY DO DOUSTNEGO UODPARNIANIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

    • Nie należy dotykać i niszczyć napotkanych immunoprzynęt,
    • Zagrożeniem dla człowieka może być bezpośredni kontakt immunoprzynęt z otwartymi ranami, otarciami skóry, śluzówkami jamy ustnej i nosa 
oraz oczami,
    • W każdym przypadku kontaktu człowieka z immunoprzynętą należy miejsca eksponowane przemyć wodą z mydłem i bezwzględnie powiadomić lekarza medycyny, stację „SANEPID-u” lub lekarza weterynarii,
    • Zwierzęta domowe i gospodarskie, które zetknęły się z immunoprzynętą należy poddać badaniu i obserwacji. Obserwacja winna być przeprowadzona przez lekarza weterynarii, protokolarnie opisana z uwzględnieniem danych hodowcy oraz wszelkich jego spostrzeżeń dotyczących badanego zwierzęcia,
    • Fakt podjęcia lekarsko-weterynaryjnej obserwacji zwierzęcia mającego kontakt z immunoprzynętą należy zgłosić właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii, który ustali tok dalszego postępowania.


ABY AKCJA DOUSTNEGO SZCZEPIENIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZEBIEGAŁA BEZPIECZNIE I EFEKTYWNIE, PROSI SIĘ O:

    • Nie wypuszczanie swobodnie psów i kotów oraz nie organizowanie polowań z psami w okresie 3 tygodni od wyłożenia szczepionki,
    • Nie dotykanie, nie podnoszenie i nie niszczenie napotkanych immunoprzynęt,
    • Zgłaszanie wszelkich kontaktów ludzi lub zwierząt domowych z immunoprzynętami w najbliższych przychodniach lekarskich, szpitalach zakaźnych, 
stacjach ”SANEPID-u”, lecznicach weterynaryjnych lub Inspektoratach Weterynarii,
    • Szczególne pouczenie dzieci o powyższych zasadach postępowania.    

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Komunikat i plakat

  • Komunikat Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
  • Plakat z informacją i wskazówkami

Wróć

Przejdź do początku strony