Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Informacja dotycząca suszy w 2023r.

INFORMACJA SUSZA

W związku z wystąpieniem zjawiska suszy producent rolny ma obowiązek złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” na stronie ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi ( https://www.gov.pl/web/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych ) za pomocą profilu zaufanego jak to miało miejsce od 2020 roku. Jeżeli rolnik chciałby, aby oszacowania szkód dokonała również komisja wówczas powinien dokonać zgłoszenia w terminie umożliwiającym szacowanie. Będzie to rozwiązanie opcjonalne. Jeżeli komisja nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół. Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisję nie pozwoli na wygenerowanie protokołu. Powołana komisja przez wojewodę dokona szacowania i wygeneruje raport strat.

Wojewoda Kujawsko – Pomorski Zarządzeniem Nr 123/2023 z dnia 20 lipca 2023 ( data wpływu 21.07.2023 r. ) powołał komisję ds. szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy na terenie Gminy Wielgie.

    Poszkodowani w tym zakresie rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych, które są na polu w Urzędzie Gminy Wielgie ( pokój nr 8 ) w godzinach urzędowania w nieprzekraczalnym terminie do 11.08.2023 r. ( piątek ).

     Szacowania szkód dokonuje się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku przez producenta, nie później niż do czasu zbioru plonu głównej uprawy.

    We wniosku należy wypisać powierzchnie wszystkich upraw, wraz z numerami działek, zgodnie z wnioskiem o dopłaty złożonym w ARiMR w 2023 roku. 
Każda zgłoszona działka musi być wypisana oddzielnie i wpisana na niej uprawa winna być zgodna z wnioskiem producenta rolnego o przyznanie płatności.
    
    Do wniosku należy dołączyć kserokopie map z zaznaczonymi uprawami.

Bieżące raporty suszy publikowane są na stronie internetowej: 
https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0408092/

Informacja o suszy

  • Informacja dotycząca suszy w 2023r

Wróć

Przejdź do początku strony