Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Przerwy pracy stacji uzdatniania wody w Orłowie

Dotyczy: przerw pracy stacji uzdatniania wody w miejscowości Orłowo gm. Wielgie.
Informujemy o pracy stacji uzdatniania wody w Orłowie gm. Wielgie przy zaniżonym ciśnieniu tj. 1,10 bara w dniach:

  1. 07.07.2023r w godz. 19:15 do 21:20,
  2. 08.07.2023r w godz. 19:00 do 21:30,
  3. 09.07.2023r w godz.. 18:59 do 21:45,
  4. 10.07.2023r w godz. 19:15. do 21:00.

Rozbiór wody przez pobierających wodę do celów innych niż bytowe w wyniku daje pustostan w zbiornikach retencyjnych stacji, a zabezpieczenie eliminuje pracę pomp zestawu pompowego.
Tak istniejące zjawisko będzie powtarzające w wyniku dalszego okresu panowania suszy i jest trudne do przewidzenia w zapotrzebowanie w wodę co do jej ilości, a tym samym eliminuje sens informowania odbiorców usług.

Wróć

Przejdź do początku strony