Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Informacja o kontroli segregacji odpadów


I n f o r m a c j a
o kontroli segregacji odpadów komunalnych w Gminie Wielgie

Urząd Gminy Wielgie informuje, że rozpoczęły się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy zasad segregacji odpadów komunalnych.
Pracownicy firmy wywozowej będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, tworzywo sztuczne, szkło, metal, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa.
Oprócz weryfikacji prawidłowej segregacji śmieci sprawdzane będzie także, czy właściciele działalności gospodarczych nie „podrzucają” ich do prywatnych pojemników.
W związku z powyższym informujemy, że kontrola segregacji na terenie gminy Wielgie będzie nadal prowadzona, a wobec mieszkańców, którzy mimo upomnień (pojemniki i worki zostaną oznaczone specjalną naklejką, koloru czerwonego - „NIEPRAWIŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW”) nie zastosują się do obowiązujących przepisów zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne i naliczona opłata podwyższona przyjęta uchwałą Rady Gminy Wielgie Nr XXIII/194/2021 z dnia 30 kwietnia 2021r. – 58 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Informacja dotycząca kontroli

  • Informacja dotyczaca kontroli segregacji odpadów komunalnych

Wróć

Przejdź do początku strony