Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Informacja dotycząca usuwania folii rolniczych

INFORMACJA

Gmina Wielgie, informuję, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków dla gmin o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Gmina Wielgie zamierza przystąpić do ww. programu.

Rolnicy z terenu Gminy Wielgie zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, powinni przekazać do Urzędu Gminy Wielgie do dnia 24 marca 2023 r., pok. nr 6 lub telefonicznie pod nr tel.: (54) 289-73-80 wew. 47 informację o ilości odpadów zgromadzonych w gospodarstwie rolnym, które będą do odbioru i zagospodarowania.   

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady przewidziane w ramach programu z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę, ponieważ kwota dofinansowania nie przewiduje kosztów odbioru odpadów bezpośrednio z gospodarstwa.

Projekt Gminy będzie realizowany pod warunkiem pozyskania przez Gminę Wielgie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informujemy, że zgłoszenie odpadów nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń w przypadku braku możliwości realizacji projektu przez gminę. Drugim warunkiem realizacji projektu będzie zgłoszenie niezbędnej ilości wyżej wymienionych odpadów.

Informacja

  • Informacja dotycząca usuwania folii rolniczych

Wróć

Przejdź do początku strony