Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2023 – 2025

W okresie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 07.03.2023 r. odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2023 – 2025.
Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji gmina w ramach zadań własnych ma zapewnić wsparcie poprzez organizację systemu i wyposażenie go w odpowiednie narzędzia. W tym celu m.in. opracowuje 3-letnie programy wspierania rodziny. 
Program zawiera kierunki działań zmierzających do tworzenia warunków dla prawidłowego funkcjonowania i wychowywania dzieci w rodzinach naturalnych.
Głównym celem programu jest polepszenie sytuacji rodzin, poprawa jakości życia, zapobieganie patologii i wykluczeniu społecznemu. Umożliwienie wszechstronnego rozwoju dzieciom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i środki.
Zapraszamy do aktywnego włączenia się w proces konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2023 – 2025. Państwa opinie, propozycje i uwagi będą stanowiły istotny wkład w prace związane z opracowaniem ostatecznego kształtu dokumentu.
Wszelkie uwagi proszę kierować na załączonym Formularzu konsultacji społecznych na adres poczty elektronicznej: gopswielgie@pro.onet.pl lub adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.03.2023 r. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Konsultacje społeczne Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wielgie na lata 2023-2025”. 

Ogłoszenie

  • Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Wróć

Przejdź do początku strony