Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Informacja dotycząca ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych w roku 2023

Wójt Gminy Wielgie informuje, iż na realizację zadań publicznych w roku 2023 zostały ogłoszone następujące konkursy: 
    1. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.  poz. 1599 ze zm.) konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie 2023 w roku, 
    2. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) konkurs  na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2023 roku.
Ogłoszenia o konkursach, regulamin oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się pod następującym adresem ;

https://bip.wielgie.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-wspierania-rozwoju-sportu-na-terenie-gminy-wielgie-w-roku-2023/

https://bip.wielgie.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na-terenie-gminy-wielgie-w-2023-roku/

 

Informacja o ogłoszonych konkursach

  • Informacja o ogłoszonych konkursach

Wróć

Przejdź do początku strony