Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

OGŁOSZENIE 
o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.), Gmina Wielgie ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.).

1. Nazwa i adres organizatora przewozów:
Gmina Wielgie, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie    

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:    
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).    

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy:         
Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przewozach drogowych na następujących liniach komunikacyjnych:     
1) Wielgie – Rumunki Tupadelskie – Będzeń – Kamienne Brody – Zakrzewo – Tupadły – Wielgie,
2) Wielgie – Czerskie Rumunki – Czarne – Józefowo – Piaseczno – Orłowo – Piaseczno – Czarne – Suradówek – Bałdowo – Czerskie Rumunki – Czarne – Czerskie Rumunki – Wielgie,     
3) Wielgie – Teodorowo – Wielgie - Bętlewo – Płonczyn – Wylazłowo – Płonczynek – Bętlewo – Wielgie,
4) Wielgie – Nowa Wieś – Witkowo – Zaduszniki – Złowody – Witkowo – Oleszno – Rumunki Oleszeńskie – Wielgie,     
5) Wielgie – Rumunki Oleszeńskie – Oleszno – Złowody – Witkowo – Zaduszniki – Witkowo – Nowa Wieś – Wielgie,     
6) Wielgie – Nowa Wieś – Rumunki Witkowskie – Witkowo – Ostrowite - Szczepanki – Suszewo – Nowa Wieś – Wielgie.    
    
4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.    
20.12.2023 r.     

5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.    
31.12.2024 r.    

6. Zmiana informacji:     
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji zawartych w punktach 1-3 i 5.
    

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:    
- Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wielgie,    
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wielgie,    
- strona internetowa Gminy Wielgie.    

Ogłoszenie

  • Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

Wróć

Przejdź do początku strony