Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Wszystko czego nie wiecie, a chcielibyście wiedzieć o dożynkach

Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotr Całbecki zaprasza do wzięcia w wydarzeniu "Wszystko czego nie wiecie, a chcielibyście wiedzieć o dożynkach", które odbędzie się 13.12.2022r. o godz. 10:00 w klinice Uzdrowiskowej "Pod Tężniami" w Ciechocinku.

Plan wydarzenia:

10:00 - Rejestracja uczestników.

10:15 - Otwarcie wydarzenia dr inż. Wiesław Czarnecki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego    Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Wiktor Kolbowicz - Prezes Kliniki Uzdrowiskowej "Pod Tężniami" w Ciechocinku.

10:30 - Wystąpienie Wicemarszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego - Zbigniewa Sosnowskiego.

10:40 - Podsumowanie konkursów "Pomysłowy witacz dożynkowy 2022" i "Świetlice wiejskie - co się tu dzieje?" - Zbigniew Sosnowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

11:10 - Rola kobiet w zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturowego wsi polskiej prof. dr hab. Wojciech Knieć - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.

12:10 - Miedzy spontanicznością a rutyną. Tradycje dożynkowe od XIX wieku do współczesności - mgr Robert Piotrowski - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Warszawa.

13:10 - Przerwa kawowa.

13:40 - Rola sołtysów w kultywowaniu tradycji dożynkowych - Grażyna Jagłos - Dębska - Prezeska Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza.

14:15 - Lunch.

15:00 - Podsumowanie wydarzenia.

Rejestracja:

  • Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
  • Krystyna Brykała k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl
  • tel. 56 62 15 934

W godzinach od 10:00 do 11:00 prelegenci będą pełnili godzinny dyżur w Sali Ratusza i będą odpowiadali na pytania uczestników. W czasie trwania wydarzenia prowadzona będzie kampania informacyjna o konkursach dożynkowych organizowanych przez Województwo Kujawsko - Pomorskie (cztery razy "naj"): konkursu na najciekawszy wieniec dożynkowy, konkursu na najbardziej pomysłowy witacz dożynkowy, konkursu na najpiękniejsze stanowisko regionalne podczas dożynek wojewódzkich, konkursu na najlepszą potrawę żniwną.

 

Plakat

  • Plakat z informacją o wydarzeniu, u góry rolnicy niosący wieniec dożynkowy

Wróć

Przejdź do początku strony