Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Regulamin Konkursu Plastycznego "Portret: Mikołaj Kopernik 2023"

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego "Portret: Mikołaj Kopernik 2023" pod Honorowym Patronatem Przewodniczącej Rady Gminy Wielgie.

Rok 2023 będzie rokiem Mikołaja Kopernika w 550 rocznicę Jego urodzin i 480 rocznicę śmierci. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach pragnie włączyć całą społeczność Gminy Wielgie w świętowanie roku Patrona. Zapraszamy do udziału w konkursie, który jest częścią bogatego programu obchodów ROKU MIKOŁAJA KOPERNIKA".

Chcemy, aby w ramach konkursu powstały portrety inspirowane Jego życiem lub dokonaniami. Czekamy na prace, w których przedstawicie taki portret M. Kopernika, jak według Was wyglądałby dzisiaj. Kim byłby, gdyby żył w XXI wieku? Odpowiedzi na te pytania poszukajcie w tradycyjnym lub nowatorskim sposobie portretowania. Nie chcemy, by technika Was ograniczała, dlatego wybierzcie swoją ulubioną - może być grafika komputerowa, moze być pędzel, ołówek, pióro, wycinanka... Najważniejsze, aby był to Wasz sposób zobaczenia tej wybitnej postaci w naszych czasach.

Organizatorzy konkursu:

 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zadusznikach

Cele konkursu:

 • przybliżenie uczestnikom konkursu biografii i dokonań Mikołaja Kopernika,
 • propagowanie sztuk wizualnych wśród społeczności,
 • popularyzacja wśród uczestników różnorodnych technik plastycznych, jako środka wyrazu artystycznego.

Warunki uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora w terminie do 27.01.2023r. pracy wraz z wypełnionym oświadczeniem (załącznik).
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy w dowolnym formacie i w dowolnej technice (ołówek, pastele, collage, praca komputerowa itp.).
 3. Uczestnik może przesłać jedną pracę, której jest jedynym autorem. Praca nie może być wcześniej nigdzie publikowana.
 4. Prace należy podpisać na odwrocie. Dane uczestnika: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres, telefon.
 5. Prace mogą być nadesłane na adres: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, Zaduszniki 4, 87-603 Wielgie lub złożone w szkole (z dopiskiem "Portret Mikołaja Kopernika".

Ocenianie prac:

 1. Prace będą oceniane w trzech kadegoriach:
  Kategoria I - kl. I - III
  Kategoria II - uczniowie szkół podstawowych kl. IV - VIII
  Kategoria III - osoby powyżej 14 roku życia
 2. Prace oceni powołane Jury konkursu, któr będzie brało pod uwagę artyzm, oryginalność i zgodność z tematem. Decyzje Jury konkursu są ostateczne.
 3. Uroczyste podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 17 lutego 2023 roku. Organizator poinformuje wcześniej o godzinie uroczystości.
 4. Nagrody zostaną przyznane we wszystkich trzech kategoriach. Dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii.
 5. Jury może odstąpić od przyznania miejsca o którym mowa wyżej, w przypadku braku prac konkursowych spełniających walory, o których mowa w pkt. 2.
 6. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas podsumowania konkursu, a także będą wystawiane na uroczystościach związanych z obchodami 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika.

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. Prace przechodzą na własność organizatorów i wzbogacą galerię szkolną, będą także wykorzystywane podczas obchodów 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac i reprodukowania ich w celach promocyjnych.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem konkursu decydują organizatorzy.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do uzasadnionych zmian w przebiegu konkursu.
 5. Do pracy załączamy metryczkę.

Regulamin Konkursu Plastycznego "Portret: Mikołaj Kopernik 2023"

 • Regulamin str. 1
 • Regulamin str. 2
 • Regulamin str. 3

Wróć

Przejdź do początku strony