Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

KOMUNIKAT o stanie przygotowań do zakupu preferencyjnego paliwa stałego

KOMUNIKAT
o stanie przygotowań do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Wielgie.
    Na terenie Gminy Wielgie sprzedaż paliwa stałego (węgla) na preferencyjnych warunkach będą prowadziły „inne podmioty” w rozumieniu Ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
    Uprawnionymi do zakupu będą mieszkańcy gminy na podstawie stosownego zaświadczenia wydanego przez Wójta Gminy Wielgie, spełniający kryteria otrzymania „dodatku węglowego”.  Zaświadczenie będzie wydawane na wniosek osoby ubiegającej się o zakup na preferencyjnych warunkach – wzór wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy, w siedzibie Urzędu i siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem.
    W kolejnych komunikatach będą podane następujące informacje:
    1. Data rozpoczęcia przyjmowania wniosków o wydanie zaświadczenia, która będzie również datą rozpoczęcia wydawania zaświadczeń (organ będzie miał 14 dni na wydanie zaświadczenia od daty złożenia wniosku).
    2. Nazwy podmiotów prowadzących sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach i adresy składów węglowych, z których węgiel będzie dystrybuowany do gospodarstw domowych.

    Informacje, o których mowa w pkt. 1 i 2 zostaną podane do publicznej wiadomości, gdy pierwsze transze dostaw węgla będą znajdowały się na składach podmiotów uprawnionych do jego sprzedaży na terenie Gminy Wielgie.

Wróć

Przejdź do początku strony