Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie pismem z dnia 14.09.2022r. stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Wielgie odpowiada wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko - chemiczny i mikrobiologiczny.

W związku z powyższym: woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena jakości wody

  • Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie dotyczące oceny okresowej przydatności wody do spożycia

Wróć

Przejdź do początku strony