Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

Pismem z dnia 02.08.2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z Kąpieliska nad Jeziorem Orłowskim w Teodorowie, gm. Wielgie nie odpowiada wymaganiom jakości wody zawartym w załączniku nr 1 Część A. Tabela I lp. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r., poz. 255) ze względu na skład mikrobiologiczny:

  • Próbka nr 3013/22 - Enterokoki 415 jtk (niepewność 275 - 626 jtk) - wartość dopuszczalna ≤ 400 jtk

* jtk - jednostki tworzące kolonie

  W związku z powyższym woda nie nadaje się do kąpieli.

  • Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w...

Komunikat

  • Obrazek "Zakaz kąpieli", poniżej informacja o tymczasowym...

Wróć

Przejdź do początku strony