Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Realizacja inwestycji dofinansowanej ze środków PROW

Gmina Wielgie w dniu 04.07.2022 r. podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym Janusz Ostrowicki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ZPO Wielgie”. 
Zakres prac obejmuje: strefę aktywności dla dzieci i seniorów, ogród dydaktyczny – „Seniorzy z dziećmi ”. Integracyjna strefa wyposażona zostanie  w następujące urządzenia: urządzenie wielofunkcyjne, karuzelę, trampolinę, bujaki, siłownię plenerową, domek piknikowy, ławki. Ogród dydaktyczny – „Seniorzy z dziećmi” wyposażony będzie w altanę, skrzynie drewniane, karmnik dla ptaków, polanę piknikową, ławki. Przewidziano także miejsce na stojak dla rowerów przy bramie wejściowej. Ponadto zostanie wykonany remont istniejącego ogrodzenia oraz istniejącej nawierzchni chodników, wejść do budynków w tym urządzenie pochylni dla niepełnosprawnych. Powstaną nowe nasadzenia zieleni oraz wykonane nawierzchnie z kostki betonowej oraz  żwirowe - bezpieczne, dostosowane do upadku.

Termin zakończenia realizacji zadania - 30 wrzesień 2022 r. 
Wartość całkowita zadania : 1 472 527,11   zł   
Dofinansowanie z PROW : 499 491,00 zł    

  • data: 2022-07-11

Informacja

  • Loga „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” poniżej...
    • data: 2022-07-11
  • data: 2022-07-11

Wróć

Przejdź do początku strony