Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Informacja dotycząca gospodarki ściekowej na terenie gminy Wielgie

Gmina Wielgie przypomina o obowiązku wyposażania  nieruchomości w przyłącze do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w przypadku braku możliwości technicznych wyposażenie w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Jednocześnie informujemy, iż trwają zapisy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 054 289 73 80 wew. 38.

Wróć

Przejdź do początku strony