Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Do 30.06.2022r. należy złożyć deklarację o źródłach ogrzewania budynków

    1. Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. "kopciuchów".
    2. Deklarację muszą złożyć właściciele/ zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.
    3. Do kiedy złożyć deklarację?
    • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022r.,
    • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
      4. Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
    • drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl - jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
    • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy/ Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielgie w zakładce "Środowisko" "Program Czyste Powietrze", lub pod numerem telefonu 54 289 73 80 wew. 44.

Ulotka

  • Drewniany domek na zielonej trawie

Wróć

Przejdź do początku strony