Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ocena okresowa przydatności wody

Pismem z dnia 9 marca 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Wielgie odpowiada wymaganiom jakości wody ze względu na skład fizyko - chemiczny i mikrobiologiczny. W związku z powyższym woda jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

  • data: 2022-03-10

Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi

  • Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w...
    • data: 2022-03-10
  • data: 2022-03-10

Wróć

Przejdź do początku strony