Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku

Zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego w 2022 roku

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
    • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
    • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

    • niezbędne jest przedłożenie wraz z wnioskiem zaświadczenia o DJP za 2021 r. z ARiMR w przypadku posiadania bydła

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu za podatek akcyzowy w 2022 roku wynosi -1 zł do 1 litra paliwa – Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2266 ).

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Termin wypłaty może ulec zmianie w zależności od wpływu środków na realizację zadania.

  • Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupu...

Wróć

Przejdź do początku strony