Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów na 2022r.

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych dla wskazanych miejscowości Gminy Wielgie na rok 2022.

Pojemniki oraz worki powinny być wystawione do drogi gminnej od godziny 6.00 w dniu odbioru.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH położony jest w Teodorowie działka nr 243, czynny w pierwszą, drugą i trzecią sobotę miesiaca w godzinach 9.00-15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Do punktu mozna przywieźć własnym transportem między innymi: wielkogabaryty, rtv, agd, opony samochowode i rowerowe, segregowane odpady (szkło, metale, tworzywa sztuczne, papier), tekstylia, Punkt nie przyjmuje między innymi odpadów niesegregowanych, części samochodowych, opon rolniczych, folii po sianokiszonce, styropianu, wełny mineralnej, eternitu, papy.

Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie informuje, iż podczas zbiórki odpadów resztkowych i selektywnych nie odbieramy: odpadów poremontowych (między innymi: gruzu, płytek, papy, wełny mineralnej, styropianu), tekstyliów, części samochodowych, folii po sianokiszonce, odpadów medycznych, opon, wielkogabarytów, zużytych sprzętów rtv i agd.

Odbiór odpadów odbywa się z miejsca bezpośrednio przylegającego do drogi publicznej dla nieruchomości graniczących z pasem drogowym, z pozostałych nieruchomości z miejsca, które umożliwia swobodny dojazd przodem i wyjazd przodem pojazdem typu śmieciarka. Nasi pracownicy nie wchodzą na teren posesji prywatnych w celu poszukiwania odpadów. Odpady przygotowane na terenie posesji nie zostaną odebrane.

Odpady segregowane powinny być wystawiane w workach lub czytelnie oznaczonych koszach. Należy je wyjąć z wszelkiego rodzaju stojaków i koszyczków - pracownicy nie wyjmują worków z tego typu urządzeń - niewyjęte odpady nie zostaną odebrane.

Wszelkie zwierząta domowe (głównie psy) powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiajacy ewentualne uszkodzenie ciała pracowników odbierających odpady (pogryzienie, podrapanie). W przypadku, gdy zwierzęta będą poza ogrodzeniem pracownicy nie dokonają odbioru odpadów.

Ewentualny brak odbioru odpadów, które były wystawione do drogi gminnej do 6.00 w dniu odbioru, prosimy zgłaszać niezwłocznie następnego dnia po dacie odbioru odpadów z harmonogramu. Nie przyjmujemy zgłoszeń w przypadku niewystawienia odpadów.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłacane są na konto Gminy. Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie nie posiada wiedzy na temat numerów kont oraz należnych kwot ani ewentualnych zaległości.

Wróć

Przejdź do początku strony