Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Zabiegi sanitarno-konserwatorskie w Zadusznikach i Czarnem

„Zabiegi sanitarne i konserwatorskie w zespołach dworsko-parkowych w
 Zadusznikach i Czarnem, w gminie Wielgie”

    Gmina Wielgie w 2021 r. uzyskała 70 % dotację  ze środków finansowych  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Zabiegi sanitarne i konserwatorskie w zespołach dworsko-parkowych w Zadusznikach i Czarnem, w gminie Wielgie” w kwocie brutto 69.090 zł. 
    
    Realizując zadanie wykonano zabiegi sanitarno-techniczne przy pojedynczych drzewach w łącznej ilości 18 sztuk oraz usunięto posusz na obszarze o łącznej powierzchni 2,41 ha, zgodnie z Programami prac konserwatorskich oraz zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu na terenie dwóch zespołów dworsko-parkowych wpisanych do rejestru zabytków tj.:
- w Zadusznikach ( 11 szt. drzew, usunięcie posuszu na obszarze o pow. 1,13 ha ), położony na działce o nr ewid. 333 ( obręb Zaduszniki ), wpisany do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/720/1-2 decyzją Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.02.1994 r. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich – decyzja nr ZN/117/2021 z dnia 01.04.2021 r. Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

- w Czarnem ( 7 szt. drzew, usunięcie posuszu na obszarze o pow. 1,28 ha ), położony na działce o nr ewid. 57 ( obręb Czarne ), wpisany do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/1743/1-2 decyzją Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków z dnia 22.06.2018 r. Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich – decyzja nr ZN/118/2021 z dnia 01.04.2021 r. Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł brutto 98.700,00 zł.

Informacja o dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • Informacja w sprawie dotacji z WFOŚiGW w Toruniu

Wróć

Przejdź do początku strony