Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ocena okresowa przydatności wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie pismem z dnia 28.07.2021r. stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Wielgie odpowiada wymaganiom jakości wody zawartym w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) ze względu na skład fizyko - chemiczny i mikrobiologiczny. Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena przydatności wody

Wróć

Przejdź do początku strony