Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Dofinansowane szkolenia językowe

Trwa nabór uczestników do projektu pt. "W Kujawsko - Pomorskim Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe".

W szkoleniach z języka angielskiego mogą wziąć udział osoby dorosłe od 18 do 65 lat bez względu na wykształcenie, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem, kwalifikacji lub kompetencji językowych.

W projekcie mogą wziąć udział także osoby powyżej 65 roku życia, które zadeklarują chęć podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkolenia językowego. Szkolenie kończy się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji językowych.

Projekt ma na celu objęcie szkoleniami 10 000 mieszkańców Województwa Kujawsko - Pomorskiego i jest realizowany przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu oraz Partnerów Trening House - Iwona Wenecka - Stromowska i Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku. Do wyboru są grupy uczące się stacjonarnie (do zakończenia pandemii zdalnie), a także już funkcjonujące grupy uczące się wyłącznie zdalnie.

Każdy z uczestników ma do wyboru 60 godzinne szkolenie językowe zdalne lub 180 godzinne stacjonarne szkolenie językowe (3 moduły po 60 godzin lekcyjnych).

Każda z grup szkoleniowych będzie liczyła maksymalnie 12 słuchaczy. Udział w szkoleniu oraz egzaminach certyfikujących jest bezpłatny. 

  • Ulotka z informacją o szkoleniach językowych - str. 1
  • Ulotka z informacją o szkoleniach językowych - str. 2

Wróć

Przejdź do początku strony