Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Wyniki otwartego konkursu - wspieranie rozwoju sportu

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z  zakresu wspierania rozwoju sportu zleconych przez Gminę Wielgie w  2021r.
 Wójt Gminy Wielgie działając na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, uchwały Rady Gminy Wielgie nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu,  § 4 Regulaminu Otwartego Konkursu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 20/2021 Wójta Gminy Wielgie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2021 oraz  Zarządzenia Nr 28/2021 Wójta Gminy z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Blok zadaniowy

Koszt zadania

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

Ocena komisji w pkt.

1

Uczniowski Klub Sportowy „MUSTANG WIELGIE”
ul. Szkolna 5,
87-603 Wielgie

1. Prowadzenie przez klub sportowy zajęć w dyscyplinie sportowej: piłka nożna mężczyzn i kobiet,

2. Organizowanie zawodów sportowych i/lub uczestnictwa w nich.

79 200,00

71 266,00

71 266,00

35,33

 

Razem

 

79 200,00

71 266,00

71 266,00

 

Minimalna ilość punktów 25.

Wielgie dnia 15.03.2021 r. 

Wróć

Przejdź do początku strony