Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Kujawsko - Pomorska Niebieska Linia

 Chcemy zachęcić osoby doznające przemocy w „czterech ścianach „ lub będące w sytuacji kryzysowej do korzystania z Kujawsko – Pomorskiej Niebieskiej Lini. W ramach tego Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, specjaliści pod bezpłatnym numerem 800 154 030 codziennie od godziny 17 do 21 realizują porady prawne i psychologiczne. Możliwe są również inne formy pomocy takie jak mediacje rodzinne, zastępstwo procesowe czy osobiste konsultacje psychologiczne.
Również w godzinach pracy urzędu pod nr 56 569 13 99 i 56 621 25 20 pracownicy Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy Wydziału Polityki Społecznej w Departamencie Spraw Społecznych udzielają porad z zakresu przeciwdziałania przemocy.

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/dyzury-prawne-z-zakresu-przemocy-w-rodzinie,46,I1.html

Wróć

Przejdź do początku strony