Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

OGŁOSZENIE
o zamiarze zawarcia umowy z podmiotem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust.1 pkt 1. ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.)

1. Podstawa prawna:
Art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.).
2. Nazwa i adres organizatora:
Gmina Wielgie
ul. Starowiejska 8
87-603 Wielgie
3. Przewidywany tryb zawarcia umowy:
Art. 19 ust. 1 pkt 1.
4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
4.1. Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy – autobusowy.
4.2. Obszar objęty przedmiotem zamówienia : teren Gminy Wielgie.
5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
5.1. Planowana data rozpoczęcia świadczenia usługi: 01.09.2022 r.
5.2. Przewidywany czas trwania umowy: 30.06.2023 r.
6. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1944; z późn. zm.) zastrzega się możliwości zmiany powyższych informacji.
7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
- Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wielgie,
- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wielgie,
- strona internetowa Gminy Wielgie.

Wróć

Przejdź do początku strony