Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Informacja KRUS dotycząca XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci

Uprzejmie informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest organizatorem XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy" w szkołach podstawowych.

Współorganizatorami konkursu na szczeblu wojewódzkim są: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy, Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu. Do współpracy zaproszono również: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą w Przysieku oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych naszego województwa mających kontakt ze środowiskiem wiejskim. Jego celem jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczegóklnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Oddziału Regionalnego i Placówek Terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wróć

Przejdź do początku strony