Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z  zakresu wspierania rozwoju sportu

Wójt Gminy Wielgie działając na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , uchwały Rady Gminy Wielgie nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu,  § 4 Regulaminu Otwartego Konkursu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 8/2021 Wójta Gminy Wielgie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2021 oraz  Zarządzenia Nr 18/2021 Wójta Gminy z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Blok zadaniowy

Koszt zadania

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

Ocena komisji w pkt.

1

Gminny Ludowy Klub Sportowy ‘WICHER”,
ul. Olchowa 2, 87-603 Wielgie

    1.  

1. Prowadzenie przez klub sportowy zajęć w dyscyplinie sportowej: piłka nożna mężczyzn,

2. Organizowanie zawodów sportowych i/lub uczestnictwa w nich.

53 710,00

47 710,00

47 710,00

35,33

 

Razem

 

53 710,00

47 710,00

47 710,00

 

2

Uczniowski Klub Sportowy „MUSTANG Wielgie” ul. Szkolna 5,
87-603 Wielgie

Na podstawie Zarządzenia nr 8/2021 Wójta Gminy Wielgie z dnia 18 stycznia 2021 termin składania ofert został określony na 10.02.2021r. godz. 09:00. Oferta wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 10.02.2021r. o godz. 09:12, tj. po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert, w związku z czym nie spełniając warunku formalnego zostaje odrzucona.

Minimalna ilość punktów 25.

Wielgie dnia 11.02.2021 r. 

Wróć

Przejdź do początku strony