Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 Wójt Gminy Wielgie działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz § 4 Regulaminu Otwartego Konkursu stanowiącego załącznik do Zarządzenia 5/2021 Wójta Gminy z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2021 oraz Zarządzenia 18/2021 Wójta Gminy z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Blok zadaniowy

Koszt zadania

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

Ocena komisji w pkt.

1

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość”, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

 

- prowadzenie przez organizacje pozarządowe zajęć sportowych: aerobik.

 

 

4 710,00

 

3 969,00

 

3 969,00

 

36,33

Razem

4 710,00

3 969,00

3969,00

 

Minimalna ilość punktów 25.

Wielgie dnia 11.02.2021 r. 

Wróć

Przejdź do początku strony