Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Przedłużono termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
    • mieć ukończone 18 lat,
    • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
    • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
    • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
    • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
    • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
    • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej
Termin składania ofert: przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Wróć

Przejdź do początku strony