Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

Od dnia 04 stycznia 2021 roku, na terenie Powiatu Lipnowskiego, realizowane będzie zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wróć

Przejdź do początku strony