Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Informacja o uruchomieniu infolinii dotyczącej COVID-19

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego od 15 stycznia 2021 r. uruchamia się INFOLINIĘ na terenie każdej gminy dot. organizacji transportu dla mieszkańców gmin do punktu szczepień - dotyczy osób niepełnosprawnych i osób, które nie będą mogły samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień.
Pacjenci w trakcie procedury rejestracji za pośrednictwem infolinii 989 lub e/rejestracji otrzymają informację, że jeżeli spełniają określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie:
    • posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z wymienionymi schorzeniami;
    • mającą trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)
mogą zgłosić potrzebę organizacji transportu dzwoniąc na wskazany  numer telefonu infolinii 573 491 850 obsługiwanej przez Gminę Wielgie,  a gmina zorganizuje w przypadkach uzasadnionych dowóz do punktu najbliższego możliwego szczepień. Potrzebę taką należy zgłosić odpowiednio wcześniej przed wyznaczoną wizytą szczepień. 
Mieszkaniec składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień bądź dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (może zostać poproszony przez gminę o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności).
WAŻNE: Infolinia funkcjonuje w dni robocze, w godzinach 8:00 – 15:00.
Harmonogram rejestracji szczepień
Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:
    •  od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat;
    •  od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat;
    •  terminy dla pozostałych osób grupy I zostaną podane w późniejszym terminie;
Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

      Przypomnijmy, że na szczepienie rejestrować się można na trzy sposoby:

  1. poprzez specjalnie uruchomioną infolinię Narodowego Programu Szczepień:
          989 lub 22 62 62 989;
  2. bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego, czyli w POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna);
  3. zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl (IKP) – rejestrując się tym sposobem musisz mieć profil zaufany.

Informacje dotyczących szczepień ochronnych można znaleźć na stronie internetowej: 
https://www.gov.pl/web/szczepimysie.

Przypominamy dane dotyczące punktów szczepień na terenie gminy Wielgie:

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Mój Lekarz” Jolanta Mado-Kuna, ul. Starowiejska 10, 87-603 Wielgie, tel. 54 289 71 18,
  • Centrum Diagnostyczno-lecznicze „Barska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie, tel. 54 233 40 80, 

Wróć

Przejdź do początku strony