Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Gmina Wielgie otrzymała dotację na usuwanie azbestu

Gmina Wielgie w 2020 r. uzyskała 100 % dotację  ze środków finansowych  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie” w kwocie netto 54.098,80 zł. 
 
 Realizując zadanie osiągnięto efekt ekologiczny w ilości 139,99 Mg zutylizowanych wyrobów zawierających azbest od 46 mieszkańców gminy.

 Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił brutto 58.426,70 zł.

Wróć

Przejdź do początku strony