Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności 2016 r.

Ujemne skutki przezimowania

                                                                 Wielgie, dn. 21.03.2016 r.

 

UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA

 

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Wielgie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – ujemne skutki przezimowania – informujemy, że można składać wnioski o oszacowanie strat.

 

Wnioski wraz z oświadczeniem należy składać w Urzędzie Gminy Wielgie w pokoju nr 8 do dnia 11 kwietnia 2016 r.

 

 

Do złożenia wniosku należy przygotować informację o powierzchni wszystkich upraw ( zgodnie z wnioskiem do ARiMR ) niezależnie od poziomu szkód oraz średniej rocznej produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ( średnia z 3 ostatnich lat ).

 

* Ponadto informujemy, iż na chwilę obecną trwają pracę w Ministerstwie Rolnictwa i Rozowju Wsi nad opracowaniem druków protokołu strat, wskaźnikami do oceny strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2016 r. - Roślin i Zwierząt. 

 

Wniosek Rolnika

OŚWIADCZENIE

Wróć

Przejdź do początku strony