Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności 2016 r.

Ogłoszono konkursy na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2017

Wójt Gminy Wielgie informuje, iż na realizację zadań publicznych w roku 2017 zostały ogłoszone następujące konkursy:

  1. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2016r. poz. 176 ze zm.) konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2017

  2. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2017 roku.

Ogłoszenia o konkursach, regulamin oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się pod następującym adresem http://bip.wielgie.pl/?c=354.


 

Wróć

Przejdź do początku strony