Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności 2015 r.

Komunikat

Komunikat

z dnia 9 sierpnia 2015r w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na polecenie OSP.

Wróć

Przejdź do początku strony